Naar het overzicht
van de POST
De POST van 1833

2 januari 1833
Ingekomen post invnr 132 scan 020, Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gedateerd 2 januari 1833, N129, 7e afdeling, aan de permanente commissie over ontslagen kinderen uit Middelburg, door de pc bijgeschreven '14 Januarij 1833 N26'.
transcriptie
22 januari 1833
Uitgaande post 22 januari 1833 N2, invnr 408 (en invnr 971). Benoeming van den Boekhouder des Directeurs tot lid van den Raad van Policie en Tucht der Gewone kolonien..
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 132 scan 377-378: Ene de Leeuw uit Steenwijk over onecht kind Elisabthe Nak.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 132 scan 460 en verder: Kopie van inspectie koloniŽn van januari 1833.


februari 1833
Ingekomen post invnr 133 scan 12 en 13. Van Konijnenburg meldt dat volgens hem en de adjunctdirecteur van de gewone koloniŽn echt niet meer bezuinigd kan worden op de toelagen die verstrekt worden aan kolonisten voor ingedeelden, met volledige motivatie.

1 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 1 februari 1833 en met nummer N193, over het zakboekje van Adriana Herrebout, door de pc bijgeschreven 15 feb 1833 N41
transcriptie
1 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 1 februari 1833 en met nummer N195, over twee gedeserteerde weeskinderen, door de pc bijgeschreven 15 feb 1833 N43 in advies, nader 6 mei N11.
transcriptie
5 februari 1833 Uitgaande post 5 februari 1833 N3, invnr 409. Aan de weezen in de kindergestichten welke met meer dan een pond garen ís weeks goed kunnen spinnen, een derde meer aan oververdiensten toe leggen dan bij het tarief gearresteerd bij 11 Mei 1830 N20 is toegekend.
transcriptie
6 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 6 februari 1833 en met nummer N233, over de hoeveelheid aardappelen in het aardappelbrood, door de pc bijgeschreven 16 feb 1833 N21.
transcriptie
9 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 9 februari 1833 en met nummer N258, over de geboortedatum van Isaac Tange, door de pc bijgeschreven 16 feb 1833 N40,
transcriptie
9 februari 1833
Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 9 februari 1833 en met nummer N261, over het spinloon voor weeskinderen, door de pc bijgeschreven 22 feb 1833 N8 in advies, nader 1 maart N3.
transcriptie
11 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 11 februari 1833 en met nummer N265, over het in de kolonie opnemen van het kind van Elisabeth Nak, door de pc bijgeschreven '22 feb 1833 N10'.
transcriptie
11 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 11 februari 1833 en met nummer N281, over Dirk & Cornelis Duin, door de pc bijgeschreven 22  Februarij 1833 N29 in advies en Nader 1 Maart N2.
transcriptie
11 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 11 februari 1833 en met nummer N282, over de godsdienstige gezindheid van Dirk Duin, door de pc bijgeschreven 22  Februarij 1833 N20.
transcriptie
12 februari 1833 Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 12 februari 1833 en met nummer N277, dat Douwe van Steenwijk weer aan de drank is, door de pc bijgeschreven 22 feb 1833 N18:
transcriptie
15 februari 1833 Uitgaande post permanente commissie 15 februari 1833 N41, invnr 409: Besluit over zakboekje en oververdienste Adriana Herrebout.
transcriptie
16 februari 1833 Ingekomen post invnr 133 scans 266-268. Van Konijnenburg houdt in een brief gedateerd 16 februari 1833 een zeer vurig pleidooi voor loonsverhoging voor Mulder, vooral nu onderdirecteur Bosscha - en Van Konijnenburg kan dat in verband met nieuwe bezuinigingen volledig begrijpen - weggaat.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 133 scans 272-273: Mooie bedelaarsgeschiedenis door Van Konijnenburg.

16 februari 1833 Uitgaande post permanente commissie 16 februari 1833 N21, invnr 409: Besluit over hoeveelheid aardappelen in aardappelbrood.
transcriptie
 16 februari 1833
Uitgaande post permanente commissie 16 feb 1833 N40, invnr 409: Samengevat: Ze delen mee dat Isaac Tange in 1820 is geboren.
transcriptie
19 februari 1833
Ingekomen post invnr 133. Brief van de minister van binnenlandse zaken aan de permanente commissie, dat de koning bereid is de Maatschappij geld te geven in afwachting van de thuiskomst van Johannes van den Bosch, onder enige voorwaarden. transcriptie
22 februari 1833
Uitgaande post permanente commissie 22 februari 1833 N10, invnr 409. Dat het kind van Elisabeth Nak in de kolonie opgenomen kan worden, met bijgevoegd contract:
transcriptie
22 februari 1833
Uitgaande post permanente commissie 22 februari 1833 N20, invnr 409. Over de godsdienstige gezindheid van Dirk Duin.
transcriptie
23 februari 1833
Ingekomen post invnr 133. Uit een brief van directeur Van Konijnenburg van 23 februari 1833 dat dokter van Steenwijk 'van zinnen verward is', door de pc gekopieerd (Kopij Extract N355), door de pc bijgeschreven 18 Maart 1833 N41 in advies en nader 11 Sept N17.
transcriptie
23 februari 1833
Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 23 februari 1833 en met nummer N348, over kinderen die deze winter nog in het gesticht zijn gebleven, door de pc bijgeschreven 5 Maart 1833 N30 in advies, nader 11 do N1
transcriptie
25 februari 1833
Uitgaande post 25 februari 1833 N3, invnr 409 (en invnr 971). Herinnering dat de bedelaarsbuizen van groene kragen moeten zijn voorzien.
transcriptie
26 februari 1833
Ingekomen post invnr 133. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 26 februari 1833 en met nummer N376, over twee jongens die vrijwillig in militaire dienst willen maar nog geen toestemming van hun voogden hebben, door de pc bijgeschreven 6 Maart 1833 N35 in advies.
transcriptie

1 maart 1833
Uitgaande post 1 maart 1833 N2, invnr 410. Over Dirk & de overleden Cornelis Duin.
transcriptie

juni 1833
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 137 scan 109: Deze brief is nauwelijks te lezen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 137 scan 283: Verslag van noodweer (orkaan) die overal brand verzoorzaakte.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 137 scan 187 Dit moet professor Wttewaall zijn, die herhaaldelijk is genoemd in het Handelsblad, o.a. over de import van granen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 137 scan 251: Godsdienstige opvoeding van de Israelitische kinderen in de gestichten te Veenhuizen.


30 juli 1833
Ingekomen post invnr 138 scan 502. Brief van adjunct-directeur Mulder van de Ommerschans waarin hij protesteert tegen een uitlating van dokter Anderegg in het ziekenrapport.


14 augustus 1833
Uitgaande post 14 augustus 1833 N20, invnr 415 (en invnr 971). Hoedanig te beschouwen de bestedelingen welke voor den Militie worden opgeroepen.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 138 scan 497: Geruchtenverhaal.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 138 scan 505: Overgang fabrieksactiviteit van Ommerschans naar Veenhuizen van weefgetouwen.


Ingekomen post invnr 139 scan 333. Extract uit het kasboek over augustus van de adjunct-directeur van het 3e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt.
vermelding

Ingekomen post invnr 139 scans 334-337. Extract uit het kasboek over augustus van de onderdirecteur van het 3e gesticht te Veenhuizen, uitgesplitst in gewoon geld en koloniale munt. vermelding

september 1833
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 140 scan 108: Ondertekenaar vraagt om geld om zijn kinderen in Parijs te bezoeken.

19 september 1833 Ingekomen post invnr 140 scan 300-301: Koninklijk besluit.
samenvatting

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 140 scan 367: Een liquiditeitsprobleempje bij de maatschappij

25 september 1833
Ingekomen post invnr 140 scan 410-412. Beoordeling strafkolonisten door opziener Hoogstra.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 140 scan 419: Aan de namen te zien is dit de zaal ongehuwde moeders en hun kinderen, met ook enige 'losse' kinderen er bij.


Ingekomen post invnr 140 scans 434-435: Sterktestaat walkolonie 1833, een overzicht van strafkolonisten. Onderaan staat aangegeven dat er ook nog vijf van het gezin Leloux zijn en waar alle strafkolonisten zijn ondergebracht: 40 zitten er in het gebouwtje op de wal van de Ommerschans, de rest is ondergebracht op de zalen bij de bedelaars in het hoofdgebouw en hier is opgegeven bij welke zaalopziener (Donninger, Bak, enzv) ze op zaal wonen.


1 oktober 1833
Ingekomen post invnr 141 scans 8-9. Aantal bewoners van kolonie 1 Frederiksoord per primo oktober.

oktober 1833
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 141 scan 095: Classificatie: Geheim.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 141 scan 187: Moet de dokter per se een paard aanschaffen of mag hij dat zelf weten?

13 oktober 1833
Ingekomen post invnr 141 scans 212-227. Inspecteur der kolonien Visser is naar de kolonien geweest, dit keer vooral om de sterkte der bevolking te tellen. Met onder meer:

- scan 215. Opmerking Vele Handen-invoerder: Kolonist Houteld zegt te moeten worden ingeschreven als Horreld. Ook kolonist 1358 staat te boek als Verzonken, maar zegt te heten Verzomsalen (??)

- scan 223. Bij den winkelier en kolonist Kremer bevind zich sedert eenige tijd een broeder van deszelfs vrouw die in militaire dienst blind geworden is, en ten gevolge daarvan een pensioen geniet, hetwelk hij in dat huisgezin, geheel of gedeeltelijk verteerd, en zeker buiten schade der Maatschappij leeft.
Deze man is echter niet op het stamboek bekend, en, zoo als teregt, niet in de sterkte begrepen; zijne naam is Frederik Huizinga.

28 oktober 1833
Ingekomen post invnr 141 scan 416: Brief van de burgemeester van Nieuwendam, gedateerd 28 oktober 1833, aan de permanente commissie, verwijzend naar een door hem ontvangen brief van 18 oktober 1833 N3; door de pc bijgeschreven 29 november 1833 N2.
Opmerking Vele Handen-invoerder: De dank van de burgemeester voor het 'veredelen' van ťťn der inwoners van de gemeente Nieuwendam, in haar tijd bij de Mij. van Weldadigheid, wordt in meer dan lyrische bewoordingen uitgesproken. De Maatschappij wordt bestempeld als een ligtende goed doende ster.
transcriptie
28 oktober 1833
Ingekomen post invnr 141 scans 425-426. Brief van de Regenten der Stadís Aalmoezenierskamer Utrecht, gedateerd 28 oktober 1833, aan de permanente commissie, door de pc opgeschreven '4 nov N17 in advies' en nader 2 dec N5'

Utrecht, 28 October 1833    

Wij hebben de Eer, ter vervulling der op onze contracten vacante plaatsen, door het aan Hendrica van Kempen (in de kantlijn bijgeschreven N827B) ingevolge missives van UEdgeb. van 31 Mei ll. no. 5, en van 25 July ll. no. 1 verleend ontslag en de heimelijke verlating der KoloniŽn door Gerhardus Adrianus Dinandt (in de kantlijn bijgeschreven N340B) ingevolge missive van 24 Juny ll. no. 6 als nu voor te stellen de twee kinderen Gijsberta en Jacoba van den Brink, waarop wij de goedkeuring van UEdgeb. te gemoet zien.

Hier staat een gedeelte over ingedeelde Laurens van Delsen en diens zus Jacoba bij Kniesenburg

Eindelijk hebben wij de eer UEdgeb. te berigten dat ons indertijd, bij missive van 8 July ll. no.6, wel geworden zijn de ontslagbrief en staat van afrekening ad É 7-28 van onzen gewezen bestedeling F. P. Heiningsveld, tevens met een mandaat aan onze order van hetzelfde bedrag, no. 345, welke stukken en gelden door ons aan den belanghebbenden zijn ter hand gesteld.

Regenten der Stadís Aalmoezenierskamer
Namens dezelve
B. C. J. Visscher
Secretaris

transcriptie

november 1833
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 142 scan 282: Heel moeilijk te lezen!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 142 scan 311: Sollicitatiebrief met aanbeveling door de koning.


14 december 1833
Ingekomen post invnr 143. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 14 december 1833 en met nummer N1485, met verslag van zijn bezoek aan Veenhuizen, door de pc bijgeschreven '31 december N32'
transcriptie
21 december 1833
Ingekomen post invnr 143 scan 300. Verzoekschrift weduwe Jacobs, gedateerd 21 december 1833 (transcriptie AbdulwadŻd Louws), door de pc bijgeschreven '4 January 1834 N1'. Scan 301 is de adressering: 'Aan de lede der purmerate komisie van de Maatscapij van Weldadigheid in den Haag'.

Wel Edele gestrenge acht baare Heere

Met de nederigste vertrouwens Zend ik uE gestrenge acht baare Heere Deze brief Met Een ootmoedig verzoek om het ontslag van mij dochter Elsje Jacobs van de omeschans daar ik uEdele over Een Jaar al om ver Zocht daar uEdele mij het niet kon vergune om bezwaarenis van het kind daar het kind nu reeds dood is daar heb ik Geen bezwaare van te wachte dat heeft de Heere opgeroepe Nu ver zoek ik uEdele Met de diepste oot moet dat gij De Goedertierend heid mag hebbe daar Zij nu reeds Een Jaar En Negen maanden heeft doorgebragt nu Zoun ik uEdele vriendelijk ver Zoeke om haar bij mij tuis te hebbe Zoo [al]s uEdele mij heeft belooft Zoo hoop ik dat uEdele mijn ver Zoek niet Zal afslaan Zoo mag ik uEdele acht baare Heere vriendelijk mag ver Zoeke om het mij tog te vergune Zoo ben ik in vertrouwe dat uEdele acht baare Heere Zoo Goedertierend heid Mag gebruike om het mij tog te vergune

Aan u acht baare Heere
Zoo blijfe u onder dannig Die naresse De weduwe
J.C. Jacobs


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 143 scan 361: Een 'akkefietje' met de dronken Brigadier Veldwachter Blatter die de boel flink op stelten zet.
verhaal