Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1832

Blijkbaar heb ik de notities van Vele Handen-invoerders in de meeste maanden van 1832 niet goed bewaard!

13 januari 1832
Koninklijk Besluit 13 januari 1832 over steun aan de Maatschappij, door de permanente commissie bijgeschreven '17 Januari 1832 N49 Geheim', invnr 8.
transcriptie
19 januari 1832
Ingekomen post invnr 121 scan 327: Over de voeding van de kwekelingen in Wateren.
vermelding
19 januari 1832
Ingekomen post invnr 121 scans 334-335. De directeur over het aanvragen van geboortebewijzen.

20 januari 1832
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de permanente commissie, gedateerd 20 januari 1832, over het instellen van een commissie die onderzoek gaat doen naar de grondoorzaken van de geldelijke verlegenheid bij de Maatschappij van Weldadigheid, door de pc bijgeschreven 23 (of 28) januari 1832 N50 Geheim, invnr 8.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 121 scans 334-335: Over geboortebewijzen.

27 januari 1832
Uitgaande post 27 Januarij N25, invnr 396 (en invnr 970). Regeling der borgtogten van den Adj directeurs van het 2e en 3e Gesticht te Veenhuizen.
transcriptie

20 februari 1832
Ingekomen post invnr 122 scans 369-376. Brief directeur met onthulling gesjoemel met koloniale munt door onderdirecteur Bosma en anderen.

24 februarij 1832
Uitgaande post 24 februari 1832 N11, invnr 397. De permanente commissie gaat niet akkoord met het geven van MEER voedsel aan de kwekelingen te Wateren, maar het mag wel smakelijker zijn.
transcriptie
27 februari 1832 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 122 scan 472: Van verlof achtergebleven, 27 februari 1832.

27 februari 1832 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 122 scans 473-474: Over voeding Wateren, 27 februari 1832.

27 februari 1832 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 122 scans 478-481: Over personeel VH.

NOG LEZEN
.

27 februari 1832 Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 122 scans 490-492: Verslag door de directeur van een bezoek aan Veenhuizen. Over de mogelijkheid van een afvaart via Allerts-oog, over de pokzieken, dat er nog maar 73 scabieuzen zijn,


14 maart 1832
Uitgaande post 14 maart 1832 N13, invnr 398 (en invnr 970). Opheffing der post van Boekhouder-binnen bij de Gestichten 1 en 2 te Veenhuizen in vereeniging dezer betrekkingen met dien van Onderdirecteur binnen.
Zie http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Besluiten/18320314Textor.html
transcriptie
19 maart 1832
Uitgaande post PC 19 maart 1832 N1, invnr 398 (en invnr 970). Bepalingen nopens de voeding der Weezen te Wateren.
transcriptie
20 maart 1832
Ingekomen post invnr 123 scan 337. Verklaring van winkelier Kremer:

De ondergetekende winkelier van colonie N1 verklaart, op uitnoodiging van den Heer Direkteur der Colonien, dat het overeenkomstig de waarheid is, dat de onder-direkteur Bosma van tijd tot tijd winkelgoederen uit zijnen winkel heeft doen koopen, met coloniale munt, door bestedelingen bij de weduwe de Plot ingedeeld en andere, tot eene waarde van omstreeks vijf en twintig gulden in het jaar 1831; zijnde het in vroeger tijd wel meer geweest.
Frederiksoord, 20 Maart, E.J. Kremer

24 maart 1832
Uitgaande post 24 maart 1832 N4, invnr 398 (en invnr 970). Herinnering om de archieven zorgvuldig te bewaren.
transcriptie
27 maart 1832
Uitgaande post 27 maart 1832 N41, invnr 398 (en invnr 970).  Opgave der invaliden op de 2e helft van het contract van 1826.
transcriptie

april 1832
Ingekomen post invnr 124 scans 083-087: Ontslagvoordracht kinderen uit Zuid-Holland.

2 april 1832
Verantwoording door adjunct-directeur De Geus van Veenhuizen-3 bij het inspectierapport waarom de wezen in het derde gesticht meer aan kleding kosten dan die in het eerste gesticht, bijlage 8, van 2 april 1832, invnr 1544
transcriptie
3 april 1832
Ingekomen post invnr 124 scans 88-89. Directeur bevestigt de ontvangst van bericht van enige veranderingen in de stamboeken, waaronder dat E.J. Kremer van het ambtenarenregister weer is overgeboekt naar het stamboek van kolonisten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 124 scans 175-176: Over schuldig zijn van onderdirecteur Bosma.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 124 scan 184: Over oproer in de Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 124 scans 189-197. Landelijke voorschriften ter voorkoming en behandeling van de Aziatischen braakloop.

9 april 1840
Ingekomen post invnr 124 scans 238-240: Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 9 april 1832 en met nummer N689, met verslag van een bezoek aan Veenhuizen, met onder andere watertekort in de vaart en de zaalopziener Van der Eijnde die de koloniste Meintje de Hes heeft bezwangerd, door de pc bijgeschreven '17 april 1832 N22'. transcriptie
transcriptie

Ingekomen post invnr 124 scan 245. Beantwoording door directeur Van Konijnenburg (Copie N29) van op 9 april 1832 gestelde vraag over de vondelinge Johanna van der Poort, door de pc bijgeschreven 2 mei 1832 N6
transcriptie
10 april 1832 Uitgaande post 10 april 1832 N19, invnr 399 (en invnr 970). Goedkeuring van het besluit des Directeurs tot vermindering der verdiensten van de Veteranen voor sommige werkzaamheden.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 124 scan 263: Schaghen?


Ingekomen post invnr 124 scan 264. Brief Regenten van de Roomsch-Catholijke Weezen en Armen van ís Gravenhage over de ontvluchte bestedelingen Joseph Dietz & Pieter Vonderie, door de pc bijgeschreven '16 april 1832 N43 in advijs' en 'Nader 5 September N7'. Met potlood bijgeschreven: 9 Augustus (aan) de Directeur gerappelleerd.
transcriptie

Ingekomen post invnr 124 scans 270-271: Overzicht in 1831 ontslagen kinderen Veenhuizen-3.


Ingekomen post invnr 124 scans 282-283. Brief van de gouverneur van Groningen, gedateerd 9 april 1832 en met nummer N10b, over de nalatenschap van de overleden zaalopziener A.H. Vormann, door de pc bijgeschreven 26 April 1832 N39.
transcriptie

Ingekomen post invnr 124 scans 300-302: Verslag landbouw Veenhuizen in 1831.


Ingekomen post invnr 124 scans 339-340: Overzicht van in 1831 ontslagen kinderen Veenhuizen-1.


Ingekomen post invnr 124 scan 346: Overzicht in 1831 ontslagen kinderen Wateren.


Ingekomen post invnr 124 scans 347-348: Verslag van de houtpoting in Wateren in 1831.


Ingekomen post invnr 124 scans 400-407: Ontslagvoordracht kinderen uit Noord-Holland.


Ingekomen post invnr 124 scan 413: Ontslagvoordracht kinderen uit Zeeland.

27 april 1832
Koninklijk besluit van 27 april 1832, waarbij de Maatschappij geld krijgt om de tekorten van maart, april en mei 1832 te dekken, door de pc bijgeschreven 30 april 1832 N60 Geh, invnr 8.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 124 scans 546-548: Ene Eskens(?) uit Zwolle zoekt in de kolonie een plaatsvervanger voor zijn neefje die anders in dienst zou moeten.


14 mei 1832
Ingekomen post invnr 125. Brief van directeur van Konijnenburg (N916) aan de permanente commissie, met voorstellen voor overplaatsingen van onderwijzers, door de pc bijgeschreven 26 Mei 1832 N42 in advies & nader 8 junij N41.
transcriptie

8 juni 1832
Uitgaande post 8 juni 1832 N41, invnr 401. Een aantal overplaatsingen in het onderwijs vanwege 'wangedrag' van een bijschoolhouder.
transcriptie

14 juli 1832
Ingekomen post invnr 126 scan 450. Brief van directeur Van Konijnenburg, gedateerd 14 juli 1832 en met nummer N1243, aan de permanente commissie over de waarneming van den post van 2e onderwijzer bij de school van het 3 Gesticht te Veenhuizen.
transcriptie

27 augustus 1832
Uitgaande post 27 augustus 1832 N45, invnr 403 (en invnr 970). Wijziging in de verdeeling in klassen der Schoolonderwijzers.
transcriptie
27 augustus 1832
Uitgaande post permanente commissie 27 augustus 1832 N47, invnr 403. Besluit over de waarneming van den post van 2e onderwijzer bij de school van het 3 Gesticht te Veenhuizen, opengevallen door het vertrek als milicien van den onderwijzer P. van der Horst Hebert.
transcriptie
28 augustus 1832
Ingekomen post invnr 128. Bedelaarskoloniste Pieternela of Petronella Regtuit vraagt in een smeekschrift of ze na acht jaar het gesticht mag verlaten.
transcriptie

1 oktober 1832
Ingekomen post invnr 130. Brief van de minister van Binnenlandsche Zaken aan de permanente commissie dat een ambtenaar van het ministerie van FinanciŽn aan het onderzoek naar de financiŽle toestand van de Maatschappij komt deelnemen.
transcriptie
10 oktober 1832
Ingekomen post invnr 130 scan 133. Brief van de directeur met nummer N1959 dat hij het gezin van de overleden kolonist Steunenberg heeft ontbonden en dat hij niet vindt dat zijn weduwe Hilletje Kok recht heeft op de bonus die hoort bij de medaille die hij ooit gehad heeft.
transcriptie
18 october 1832
Uitgaande post 18 oktober 1832 N10, invnr 405 (en invnr 970). De zakboekjes der Weezen moeten niet driemaandelijks maar alleen jaarlijks afgesloten worden.
transcriptie
31 oktober 1832
Uitgaande post invnr 405 (ook in invnr 970). Besluit van de permanente commissie bij punt N23: De medailles personele blijken van onderscheiding verklaard.
transcriptie

14 november 1832
Uitgaande post invnr 406 (ook in invnr 970). Besluit van de permanente commissie: Bepaling op de toekenning der toelagen voor medailles aan weduwen van kolonisten
transcriptie

14 december 1832
Ingekomen post invnr 131 de scans 614-616. Directeur doet verslag van zijn bevindingen te Ommerschans.