kop

Verantwoording van de voor het boek gebruikte bronnen

De verantwoordingen zijn per hoofdstuk, met een inleidend stuk met algemene opmerkingen, in welk stuk ook de (weinige) literatuur wordt genoemd die ik gebruikt heb.
Ik heb geprobeerd alles zo in te richten dat het optimaal bruikbaar is voor mensen die verder (familie)onderzoek willen doen. De verantwoordingen zijn pdf's die mensen desgewenst op hun eigen computer op kunnen slaan.
Als er foutjes in zitten of bij ander commentaar graag even een mailtje.
Inleiding op de verantwoording (en literatuur)
Verantwoording hoofdstuk 1: Vier duizend weezen, vondelingen en verlatene kinderen
Verantwoording hoofdstuk 2: Eindelijk zijn de kinderen van het Aalmoezeniershuis aangekomen
Verantwoording hoofdstuk 3: Het akelige geel op hun gelaat
Verantwoording hoofdstuk 4: Alle zijn in gevleeschdheid toegenomen
Verantwoording hoofdstuk 5: Het is zeker, dat er aan het 3e gesticht iets bestaat...
Verantwoording hoofdstuk 6: De Raad van Tucht voor weezen, vondelingen en verlatene kinderen
Verantwoording hoofdstuk 7: Wegens slecht gedrag naar herwaarts opgezonden
Verantwoording hoofdstuk 8: Drie millioen zes honderdvier duizend vier honderd vier en zeventig gulden vijf en tachtig cents
Verantwoording hoofdstuk 9: De wees van Amsterdam
Verantwoording hoofdstuk 10: Het Rijksweezengesticht