kop

Transcripties van enkele belangrijke stukken uit de geschiedenis van de kinderkolonie

kkStaat der Geemployeerden voor het Gesticht te Veenhuizen, de eerste personeelsopzet voor het nieuwe gesticht, ook  op 2 februari 1824 opgesteld en aangenomen.
Staat der Geemployeerden voor het Gesticht te Veenhuizen
Drents Archief toegang 0186 invnr 988

Een Adjunkt Direkteur
Een Doktor
Een OnderDirekteur der Fabriek
Een Schoolmeester
Een Spinbaas

Voor het Gesticht binnen
Een OnderDirekteur
Een Boekhouder
Twee Assistenten van den Boekhouder
Zes Zaalopzieners
Een Magazijnmeester
Een Opziener der Disciplinairen
Een Poortier

Voor buiten
Een OnderDirekteur
Twee Opzieners over de buiten Woningen
Vier Wijkmeesters

Deze voordragt aangenomen en gearresteerd bij een besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid den 2 Februarij 1824