kop

Stamboeken van wezen
Dit zijn wezen geplaatst op particuliere contracten, voor wezen op contract met de regering klik hier


De eerste wezen op particulier contract die in Veenhuizen terechtkwamen, staan in het stamboek
** toegang 0186, invnr 1571
Ze staan er zelfs twee keer in: folio 115 tot 118 is de eerste vermelding, als er na een tijd enige mutaties geweest zijn begint men overnieuw op de folio's 54 tot 56 en achterin folio 119.

Daarna komen ze vanaf 1 januari 1829 achterin het stamboek:
** toegang 0186, invnr 1410

Tot later in 1829, wanneer besloten wordt een apart stamboek aan te leggen voor alle kinderen ťn gezinnen die op particuliere contracten in de koloniŽn zijn. Dat is:
** toegang 0186, invnr 1389

Ze staan dan dus niet meer als Veenhuizen-bewoners bij elkaar, maar verspreid door dit hele dikke boek! Ze hebben ook geen PK (particulier contract) nummer meer, maar alleen een B-nummer, de B van bijzonder contract. Er is wel een alfabetische klapper op
** toegang 0186, invnr 1390
en ** toegang 0186, invnr 1391 geeft extra informatie (opzendlijsten e.d.) over de ingeschrevenen.

Later, vanaf ongeveer 1845, staan ze wel weer als Veenhuizen-bewoners bij elkaar, in het stamboek:
** toegang 0137.01, invnr 652


Belangrijk: Deze stamboeken zijn via internet raadpleegbaar. Ga naar www.alledrenten.nl en kies links onderaan 'Bladeren door overige scans'.
Voor toegang 0186 kies 'Maatschappij van Weldadigheid'. Bevestig die keus in het vakje eronder.
Voor toegang 0137.01 kies 'Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans' en bevestig eronder.