Openingspagina

Welkom.

Op deze pagina's vind je alle bronnen die gebruikt zijn voor mijn boek over Etta Palm, die hier verder gemakshalve als EP wordt aangeduid. In veel gevallen zijn er ook transcripties.

Wie a-l-l-e-s wil zien (maar moet je dat wel willen?) kan terecht bij het overzicht van Bronnen en afkortingen.

Diezelfde zaken, maar dan meer per onderwerp, zijn te bereiken via de verantwoordingen per hoofdstuk:

Hoofdstuk een Zo men haar wat zingen en dansen heeft laaten leeren...
Hoofdstuk twee Wie de wapenen opneemt tegen zijn eigen land, houdt niet van zijn vaderland
Hoofdstuk drie De te nauwe grenzen van mijn denken
Hoofdstuk vier De onrechtvaardigheid der wetten ten gunste van mannen
Hoofdstuk vijf Oproep tot een wedergeboorte van de zeden
Hoofdstuk zes Ik zit in de meest wrede nood
Hoofdstuk zeven Eene groote intriguante en allergevaarlijkst sujet
Hoofdstuk acht Een burgeresse alleen in wereldt
Hoofdstuk negen Post Mortem
Index van persoonamen met soms wat extra informatie.


Daarnaast heb ik een paar chronologische overzichten gemaakt:

Brieven van, aan en soms over EP.

Politieke gebeurtenissen tijdens (en een beetje voor) haar leven.

■ Gebeurtenissen rond haar familie van moeders kant (De Sitter).


Nog enkele opmerkingen:

● Diverse transcripties zijn met OCR tot stand gekomen en dat levert altijd ook foutjes die ik er (nog) niet allemaal uitgekregen heb.
● Transcripties van oorspronkelijk in het Frans geschreven stukken zijn soms in het Frans, soms vertaald in het Nederlands, soms half Frans half vertaald, soms inclusief vertaalaantekeningen, gewoon wat het snelst ging. LET OP: Vertalingen zijn slordig en gehaast, alleen de in het boek opgenomen fragmenten zijn nauwkeurig vertaald. De bron staat er echter altijd bij, zodat het in het origineel nagekeken kan worden.
● Ik heb op deze pagina's alleen opgenomen wat ik al had en NIET gestreefd naar volledigheid.
● Ten behoeve van mensen die misschien verder onderzoek willen doen, noem ik ook af en toe bronnen waar ik zelf niet aan toegekomen ben.
● Het ziet er allemaal niet zo gelikt uit, want ik ben erg tekst-georiënteerd en niet zo'n ster in het maken van html-pagina's, maar ik hoop dat iedereen hier vindt wat die zoekt.

Wil Schackmann