TRANSCRIPTIE van en NOTITIES bij een schrijven dd 25 oktober 1789 van Rudolf Hentzy uit Parijs aan de stadhouder over Etta, overgenomen uit RGP1 noot pagina 156

Rudolf Hentzy, oorspronkelijk Hentz, (Bern 1731- Den Haag 1803) wordt in RGP1 genoemd de 'gouverneur der pages van den Prins'. Hij is daarnaast tekenaar van vooral berggezichten uit zijn geboorteland Zwitserland, waaruit hij in 1749 met zijn moeder vertrok nadat zijn vader als opstandelingeleider onthoofd was.

Volgens RGP1 is hij 'van september 1789 tot mei 1790, en vervolgens in juli en augustus 1790, in december 1790 en in augustus 1791, voor rekening van den Prins te Parijs', vanwaar hij 'onder schijn van teekeningen van zijn hand te doen graveeren en drukken, zich in werkelijkheid bezig hield met een bulletin over den gang der Revolutie te schrijven'.

Een exemplaar van dat bulletin bevindt zich in het archief van Van de Spiegel, Nationaal Archief, toegang 3.01.26 invnr 286, waar het staat omschreven als 'Dagboek van 14 september 1789 - 25 augustus 1791 door Rudolf Hentzy'. Dat is handgeschreven, maar schijnt vooral te gaan over de interne Franse toestanden.

Blijkbaar hebben Hentzy en Etta tijdens zijn verblijven vaker contact, want op 15 april 1790 schrijft Etta dat ze hem een pakje met kranten zal meegeven als hij naar Nederland reist, zie hier.

Hieronder eerst

■ opmerkingen van Hentzy dd 25 oktober 1789 over Etta, en daaronder

■ twee andere in RGP1 geciteerde stukjes van Hentzy. Corneilles zijn kraaien, maar hij bedoelt er de uitgeweken Patriotten mee.


Hentzy 25 oktober 1789, uit RGP1 pagina 156

Vous verrez bientôt à la Haye la baronne d'Alders en chair et en os; elIe se propose de partir au commencement du mois prochain. Elle m'a régalé de la lecture d'un ouvrage sur le faux patriotisme batave, qui ne fera pas égalernent plaisir à tout le monde.

Cette femme est active; elle a de l'esprit et du réssort, écrit avec chaleur et connaissance de cause; elle peut être utile ici où elle manie tous les verroux du cabinet des ministres et sait parfaitement bien ce qui se passe.


Hentzy op 17 oktober 1789, uit RGP1 pagina 105

Dit schrijft hij na de emigratie uit Frankrijk van Mme de Champcenetz (Albertine Nyvenheim):

Tous les corneilles ses protégés sont en discrédit: on prétend qu'ils sont anti-populaires.

Hentzy op 28 januari 1790, uit RGP1 pagina 159

Nos corneilles ne cessent de croasser ici que tout se prépare en Hollande pour une contre-révolution.


Je bent hier: OpeningBronnenRGP1 → Hentzy