AANTEKENINGEN bij NL-HaNa 3.02.02 (alleen invnr 426), het archief van het Provinciaal Bestuur en het voorlopig Intermediair Administratief Bestuur over het voormalig Gewest Holland, 5 februari 1796-5 februari 1798,


Het Provinciaal Bestuur van Holland functioneerde van 5 februari 1796 (als opvolger van en ingesteld door de Provisionele Representanten van het volk van Holland) tot de stichting van de eenheidsstaat door de coupplegers van 22 januari 1798. De eerste vergadering duurde langer dan drie weken. Haar uitvoerend orgaan was het nagenoeg dagelijks vergaderende Provinciaal Comité. Daaronder zaten departementen en soms commissies. Van die laatsten was de vanaf 7 april 1796 bestaande Commissie van Binnenlandse Correspondentie de commissie die het werk van het Comité van Algemene Waakzaamheid voortzette.
..
Na de coup werd het Provinciaal Bestuur vernoemd tot voorlopig Intermediair Administratief Bestuur met alleen lopende zaken en het uitvoeren van bevelen. Al na negen dagen, dus 31 januari 1798, ging het op reces bij gebrek aan werkzaamheden. Per 5 februari 1798 (dus na exact twee jaar) kwam toen het definitief Intermediair Administratief Bestuur (zit niet in deze toegang maar in 3.02.04)

Invnr 426 heet in de inventaris 'Stukken betreffende het verblijf in gevangenschap van W.G.F. Bentinck van Rhoon, A. Palm d' Aelders en L.P. van der Spiegel op het kasteel te Woerden. Netten en afschriften, 8 februari 1796 tot 25 januari 1798
Het valt onder het kopje 'controle op verdachte en gearresteerde personen' dat valt in de categorie 'Bijzonder' van 'Commissies van Binnenlandse Correspondentie'.

Er zitten verschillende kladjes in die later in de gedrukte decreten zullen staan, maar daar heb ik niet naar gekeken. Hieronder enkele stukken die zich in invnr 426 bevinden:


Besluit van 6 februari 1796, nog op het briefpapier van de Provisionele Representanten, om de drie over te brengen naar Woerden. Waarbij de burger Nieuwenhuizen, die tot nu toe in Huis ten Bosch op Bentinck heeft gepast ook daarheen moet en nog wat personele benoemingen. Ze vallen nu onder het Committé van Algemeen Welzijn. Voorstel is ze alle drie afzonderlijk over te brengen. Etta wordt genoemd 'zekere 'Hette Aalders'.
Hele lange brief van Etta gedateerd 11 april 1796 uit wat zij noemt de donjon van Woerden. Met onzekerheid over de juiste adressering. Zie notities en transcriptie.
NB: Hierna volgt haar brief van 19 april 1796 die zich bevindt in 3.02.04, invnr 123. Zie aldaar.
Rapport gedateerd 15 augustus 1796 van een commissie die Woerden heeft bezocht (op 20 & 21 juli, Van de Spiegel doet verslag - zie hier bij pagina 38 - van zijn gesprek met hun op 21 juli), mede naar aanleiding van Etta's klachten. Die commissie bestaat uit Brouwer (volgens vd Spiegel uit Amsterdam) en van der Kun (volgens vd Spiegel uit Rotterdam). Zowel de kladversie als de nette versie, inclusief een instructie voor de casteleijn en de oppasser en lijsten met spullen voor de verdere inrichting van de kamers van de gevangenen. Zie de gedeeltelijke transcriptie.
Het voormalige commissielid Brouwer stuurt 23 februari 1797 de papieren naar het Provinciaal Bestuur en legt de regeling rond het bezoek aan Bentinck van Rhoon uit.
Het Provinciaal Comité stelt 10 maart 1797 nieuwe instructies op voor de oppasser en de Castelein, die echter nagenoeg gelijk zijn aan de oude instructies. De secretaris wordt opgedragen aan wie hij die instructies moet zenden en er wordt ook een tweetalige versie (Nederlands en Frans) gemaakt..
Op 25 januari 1798 wordt een nieuwe ondercasteleijn aangesteld, Victor de Serrière.

Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNa → Tg 3.02.02