Nationaal Archief, toegang 3.01.26, Archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de Spiegel, 1787-1795

In de eerste kolom het inventarisnummer.

Overgenomen uit de inleiding op de inventaris:
Helaas is Van de Spiegels archief niet ongeschonden bewaard gebleven. In invnr 670 (van 17 Januari 1799) heeft Van de Spiegel genoteerd:
"N.B. Alle mijne binnenlandsche ontvangen brieven, alsmede de secreete intelligentien zijn verbrandt, gelijk ook een groote menigte papieren, waarbij andere personen gemengd waren; alleenlijk heb ik gemeend te moeten conserveeren de correspondentie van de ministers buiten 's Lands".

49
Kopieboek uitgaande brieven, 1e bestanddeel, brieven 1788 en 1789. Het register meldt: 'mad. d'Aelders te Parijs - 111 - 149 - 179 - 220 - 241.'.

Bevat kopietjes van brieven en notities van betalingen van Van de Spiegel aan Etta op:

5 december 1788, eerste brief, zie de transcriptie plus een vertaling.

30 januari 1789, tweede brief, zie de transcriptie plus een vertaling.

8 mei 1789, betaling, zie de transcriptie.

5 juli 1789, brief, zie de transcriptie plus een vertaling.

18 augustus 1789, betaling, zie de transcriptie..

50
Kopieboek uitgaande brieven, 2e bestanddeel, brieven 1790, 1791 en 1792  Het register meldt bij Alders de pagina's  3-15-19-22-27-33-44-56-80, maar dat zijn alleen de brieven uit 1790, daarachter zitten nog brieven uit de volgende jaren.

Bevat kopietjes van brieven en notities van betalingen van Van de Spiegel aan Etta op onderstaande data. Ik heb ze voor het gemak even genummerd::

1) 18 januari 1790, (lange) brief, zie de transcriptie,

2) 12 februari 1790, brief en betaling, zie de transcriptie,

3) 11 maart 1790, brief, zie de transcriptie,

4) 23 maart 1790, kort briefje, zie de transcriptie

5) 30 maart 1790, brief, zie de transcriptie,

6) 16 april 1790, brief, zie de transcriptie,

7) 7 mei 1790, brief, zie de transcriptie,

8) 9 juli 1790, brief, zie de transcriptie

-- 6 september 1790, brief, waarvan ik geen transcriptie heb

9) 4 november 1790, brief, zie de transcriptie,.

10) 28 januari 1791, brief, zie de (onvolledige) transcriptie.

11) 2 september 1791, brief en betaling, zie de transcriptie,.

12) 8 juni 1792, betaling, zie de transcriptie.

13) 14 juli 1792, brief, zie de transcriptie,

14) 21 augustus 1792, brief, zie de transcriptie.

15) 24 augustus 1792, twee brieven, waarvan ik geen transcriptie heb, eentje over de terugtrekking van de Nederlandse ambassadeur uit Parijs en eentje over opgepakte assignaat-vervalsers..

51
Kopieboek uitgaande brieven, 3e bestanddeel. Bevat brief aan Etta op

9 mei 1793, brief met belofte haar wat te betalen, zie de transcriptie..

52

Kopieboek uitgaande brieven, 4e bestanddeel. Geen brieven aan Etta.

56

Minuten van brieven, waaronder twee brieven aan Etta:

6 september 1790, en

26 januari 1792,

Zeer slecht leesbare kladjes, (nog) geen transcriptie.

181
Kopietjes van brieven van Van de Spiegel aan Gerard Brantsen in Parijs, 10 september 1789 tot 24 augustus 1792. De eerste brief verwijst naar een schrijven van Brantsen van 3 september 1789, waarmee het begin van de correspondentie gegeven zal zijn. Enkele van deze brieven zijn afgedrukt in RGP1, zie aldaar.
250

Franse zaken. Met onder andere:

● het pamflet Aan het volk van Nederland, zie daarvoor ??, en de

Aanspraak aan de Bataven door Condorcet. Zie daarvoor bij Condorcet.

254
Correspondentie tussen Van de Spiegel en Willem V naar aanleiding van Etta's aankomst in Den Haag november 1792 (nog uitzoeken).

Op de omslag 'over de pourparlers (onderhandelingen) met Mevrouw Daelders door de Nationale Conventie daartoe gemagtigd in Nov 1792'.

Er zit ook een briefje bij van Etta, herkenbaar aan de uitbundige letter 'c', waarin ze weergeeft wat haar opgedragen is over te brengen.

286
Dagboek van 14 september 1789 - 25 augustus 1791 van Rudolf Hentzy, gouverneur van de pages, die vanuit Parijs rapporteert. Handgeschreven, maar is volgens mij al door anderen doorgenomen en de aantekeningen die Etta betreffen staan in RGP1, zie hier..
338
Journaal van mijne detentie in de Casteleny van den Hove, op de Orange-zaal, anders het Huis in t Bosch, en op het Kasteel te Woerden, door Van de Spiegel, zowel handgeschreven als in gedrukte vorm. Dit stuk is echter ook in digitale vorm op internet te vinden. Zie mijn aantekeningen hierbij.

Ook in dit invnr zit een brief van Van de Spiegel 'aan mijne huisgenooten, en voor hun alleen', dd 16 november 1795, waarin hij spontaan begint te dichten.
339
Verschillende stukken rakende zijn gevangenschap. Afschriften van krantenberichten, kopietjes van de instructies voor de bewakers in Woerden, extracten uit de besluiten van provinciale autoriteiten. Hierin niets gevonden over Etta, maar het geeft wel een indruk van de voorkomendheid waarmee Van de Spiegel behandeld wordt.

Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNa →Tg 3.01.26