AANTEKENINGEN bij Judith Vega, Feminist republicanism: Etta Palm Aelders on justice, virtue and men, artikel in tijdschrift History of European ideas, jaargang 10 (1989) nummer 3, p. 333 t/m 351

Er zijn meer publicaties van Judith Vega waarin Etta voorkomt.
Z In de eerste kolom staan de paginanummers.

333
Na te hebben verklaard dat ze een biografie wil schrijven die kennis levert over Etta's ideeén over politiek met betrekking tot vrouwen, behandelt Vega de twee biografieën die er al zijn. Hardenberg heeft een uitgebreidere research, maa Kopius neemt Etta's feminisme serieuzer.
Terecht ook is de opmerking dat de vooronderstellingen van beide biografen sterkde beschrijvingen van haar jeugd kleuren.
334
Aan de hand van deze twee biografieën wordt Etta's leven beschreven.
335
En verder, nog steeds aan de hand van Hardenberg en Koppius.
336
Vega meldt in een noot dat Etta's boek met de Aanmerkingen op Mirabeau niet alleen onder die titel in het Nederlands is verschenen, maar ook onder de titel De rechten van het Stadhouderschap verdeedigd, tegen de Listen en Laage van eenige gebanne en gevluchte Hollanders, en byzonder tegen den heer M***** voornaam Patriotjespeelder. Zou kunnen, maar weet ik niets van.
337
Bij de beschrijving van Etta's politieke stellingname neemt Vega stelling tegen het verwijt van politieke inconsequentie bij Etta: vóór volksinvloed in Frankrijk, tegen volksinvloed in Nederland. Dat doet ze door te wijzen op het verschil tussen de Franse en Nederlandse situatie en het verschil tussen de Franse revolutionairen en de Nederlandse 'patriotten'. Maar die laatste twee groepen zijn allebei immens divers, daar kun je niet over verschillen praten. En wat het verschil tussen Frankrijk en Nederlan betreft: je kunt Nederland onder Willem V gerust een dictatuur noemen.
Ik vind het verwijt van inconsequentie juist. Maar so what? De situatie is chaotisch, de omstandigheden veranderen bliksemsnel, de meeste mensen kunnen het niet bijbenen en komen in inconsequente denkpatronen terecht.
338

339
Tot hier over haar andere politieke posities; vanaf hier over feministische ideeën

Je bent hier: OpeningBronnen → Judith Vega