AANTEKENINGEN bij en STUKJES TEKST uit de krant La Bouche de fer en reconstructie van de data van de zittingen van de Vrienden van de Waarheid

De bouche de fer is de onregelmatig verschijnende krant van de Cercle Social, de organisatie die de bijeenkomsten van de sociëteit Vrienden van de Waarheid organiseert. Het verschijnt eerst als Bulletin de la bouche de fer, een tiental nummers die of in 1789 of begin 1790 uitkomen, dus nog vóór de oprichting van de Vrienden van de Waarheid. Voor Etta is dit verder niet van belang.
De start als La bouche de fer is in oktober 1790 en noemt dat de tweede jaargang. Het verschijnt dan drie keer per week, maar nadrukkelijk wordt vermeld dat ze niet durven voorspellen welke drie weekdagen dat zullen zijn.
Januari 1791 begint dan de derde jaargang, met dezelfde frequentie, al krijgt men het zwaar omdat de Vrienden van de Waarheid steeds besluiten dat de daar gehouden redevoeringen in druk moeten verschijnen. Dat gaat dan uiteindelijk meestal in losse bijlagen.
Vanaf 22 juni komt het blad elke dag uit, maar is het wel wat dunner. Het wordt steeds ademlozer en een mogelijke verklaring waarom het blad op 28 juli 1791 ophoudt, is dat de redacteur (Nicolas de Bonneville) er bij neergevallen is.

Het blad draagt alle kenmerken van extreem haastwerk. Niets klopt. De paginanummering klopt niet, de nummering van de uitgaven niet en evenzo de nummering van de zittingen van de Vrienden van de Waarheid waarvan verslag wordt gedaan. Bovendien zijn er regelmatig op één dag meerdere nummers, maar in enkele gevallen is al duidelijk dat dan de verkeerde datum er boven staat. Maar laten we blij zijn met alles wat voor het nageslacht bewaard is gebleven.

Het belang

Het blad drukt verslagen af van de zittingen van de sociëteit en discussiebijdragen die zijn aangetroffen in de ijzeren brievenbus van de Cercle Social. Het is allemaal uitermate leesbaar en hoogst interessant, en het geeft een mooi beeld van de revolutionaire koorts in Parijs. Echt grappig is de manier waarop sommige sprekers en hun stijl bekritiseerd worden. Maar in mijn aantekeningen heb ik alleen dingen opgenomen die betrekking hebben op Etta of op de Amies de la Vérité, met slechts enkele uitstapjes naar andere onderwerpen.

Wat Etta betreft gaat het vooral om twee dingen:
- het blad geeft een overzicht van al haar activiteiten in de sociëteit en van alle verhalen die ze uitspreekt of laat uitspreken;
- het blad is een van de weinige bronnen voor de werkzaamheden van de door Etta opgerichte vrouwensociëteit Les Amies de la Vérité.

Beschikbaarheid

De bulletins zijn als pdf's in gescande vorm op te halen op de site gallica.fr via deze link. Dat is wel een beetje een zootje. Er zitten ook pdf's tussen met een soort van prospectus voor het blad waar een paar keer hetzelfde in staat. Interessant voor mensen die meer willen weten over het gedachtegoed van de stichters van de Cercle Social Claude Fauchet en Nicolas de Bonneville, maar niet voor mijn onderwerp.

Er zijn slechts vier pdf's interessant om op te halen en die staan hieronder met het volledige adres vermeld. Maar let op: omdat het nu wat rommelig is, kan het zijn dat gallica dit aan gaat passen. Dan moet je op de titel van het blad op hun site gaan zoeken. De vier pdf's waar het om gaat en waarbij hieronder mijn aantekeningen staan, zijn:

okt-dec 1790: Bevat na een inleiding de nummers van oktober, november en december 1790. Met Etta's interruptie op 26 november 1790 en haar Discours op 3 december 1790.

jan-mrt 1791: Bevat de nummers van januari 1791 tot en met maart 1791, met onder meer de aanbieding van de medaille door de gemeente Creil en de oprichting van de Vriendinnen van de Waarheid.

apr-mei 1791: De nummers van april tot en met 28 mei 1791 met onder meer Etta over de verhouding tussen Nederland en Frankrijk en diverse korte berichten over de Vriendinnen van de Waarheid.

jun-jul 1791: De nummers van 31 mei 1791 tot en met het laatste nummer op 28 juli 1791, met enkele mededelingen vanuit de Vriendinnen van de Waarheid.

Reconstructie: Op basis van de verslagen in de Bouche de fer valt te reconstrueren wanneer de sociëteit Vrienden van de Waarheid plenair bijeengekomen is en bij welke gelegenheden Etta van zich heeft laten horen.

Oktober tot en met december 1790


Op te halen op https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85253z?rk=107296;4#
Staat bij gallica abusievelijk als nummer 1 van 1791, maar bevat dus na een inleiding de nummers van oktober, november en december 1790. De nummers vermelden geen datum van uitkomen, alleen de maand wordt genoemd.
1
Oktober 1790. In dit nummer wordt aangekondigd dat de eerste bijeenkomst van de Vrienden van de Waarheid zal zijn op woensdag 13 oktober om vier uur precies in het Cirque.
2
Oktober 1790.Omdat hier wordt aangekondigd dat 'vandaag' de eerste bijeenkomst van de Vrienden van de Waarheid zal zijn, is dit nummer dus woensdag 13 oktober verschenen.
3
Oktober 1790. Vanaf hier gaat men de pagina's doornummeren, dit nummer begint op pagina 17. Er wordt verslag gedaan van de eerste bijeenkomst. Volgens het blad zijn er op die eerste bijeenkomst vier à vijf duizend mensen geweest, nog afgezien van het volk op de galerijen. Met ook bijna alle echtgenotes en moeders van de organisatoren. Men drukt de openingsrede van Fauchet af. De volgende zitting zal vrijdag 22 oktober zijn.
4
Oktober 1790. Vanaf pagina 33. Zelfde aankondiging als hier boven, dus dit nummer is verschenen vóór 22 oktober.
5
Oktober 1790. Vanaf pagina 65.
6
Oktober 1790. Vanaf pagina 81. op pagina 90 en verder een anonieme brief van een Amie de la vérité over erfenissen.
7
Oktober 1790. Vanaf pagina 97. Met een verslag van de tweede bijeenkomst (22 oktober 1790) van de Vrienden van de Waarheid. Die zou zijn bijgewoond door acht à negenduizend mensen. Tot de secretarissen die deze vergadering zijn gekozen behoort Pio de Melito. Daarna is voornamelijk Claude Fauchet aan het woord die net als op de eerste bijeenkomst een lange redevoering houdt. De volgende bijeenkomst is aanstaande vrijdag (dat moet dan 29 oktober zijn), de deuren gaan open om vier uur, de bijeenkomst begint om vijf uur.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Oktober 1790. Vanaf pagina 113. Vervolg verslag tweede bijeenkomst.
Oktober 1790. Vanaf pagina 113 (paginanummer klopt dus niet)
Oktober 1790. Vanaf pagina 145. Met een brief van de markies van Condorcet.
Oktober 1790. Vanaf pagina 161 Verslag van de derde bijeenkomst.
Oktober 1790. Vanaf pagina 185 Nog stukken van de tweede bijeenkomst.
Oktober 1790. Vanaf pagina 193. Meer over de derde sessie.
November 1790. Vanaf pagina 209.
November 1790. Vanaf pagina 225. Verslag van de vierde bijeenkomst.
November 1790. Vanaf pagina 241. Vervolg verslag vierde bijeenkomst.
November 1790. Vanaf pagina 257.
November 1790. Vanaf pagina 273. As vrijdag (19 november) is de zesde bijeenkomst
19
November 1790. Vanaf pagina 289. De tijdens de vijfde bijeenkomst gehouden vijfde redevoering van Fauchet.
20
November 1790. Vanaf pagina 305.

Ingezonden een niet ondertekend artikel over De scholing van vrije mannen, en de invloed van vrouwen op de vrijheid.

Pagina 320: Le Comité d'instruction et d'éducation s'assemblera lundi prochain. Elk lid dat zich inschrijft kan daar bij zijn. Gezien Etta's bekende belangstelling voor dit onderwerp zou ze daar bij geweest kunnen zijn, maar er is geen lijst van aanwezigen.
21
Oktober (??, dit moet een foutje zijn, ze zullen november bedoelen) 1790. Vanaf pagina 321. Verslag van de vijfde zitting en vanaf pagina 333 het reglement van de Cercle Social.
22
November 1790. Vanaf pagina 337. Verslag van de zesde bijeenkomst.
Pagina 352 (al staat er abusievelijk 354 boven): Aankondiging van het discours dat Charles-Louis Rousseau zal houden over de rol van vrouwen in een toekomstige maatschappij op de zevende zitting op vrijdag 26 november 1790. De tekst:

M. Charles-Louis Rousseau, ancien Députë extraordinaire de Tonnerre et de Chably, prononcera un Discours, vendredi prochain, 26 novembre, dans la Séance générale des Amis de la vérité, au Cirque National, sur les trois propositions suivantes:
1o. Les femmes ont-elles de l'influence dans les gouvernemens?
2o. Quel moyen peut-on employer pour diriger cette influence vers la prospérité de l'empire?
Quelle existence civile et politique doit-on accorder aux femmes, dans un état bien constitué?
M. Rousseau terminera son Discours par un projet de création d'une Magistrature exclusivement exercée par les femmes..
23
24
25
November 1790. Vanaf pagina 353.
November 1790. Vanaf pagina 369.
November 1790. Vanaf pagina 385.
26
December 1790. Vanaf pagina 401. Met stukken uit de zevende bijeenkomst.
Op pagina 413 Etta's interruptie, die uitgebreider in andere kranten ter sprake zal komen. De tekst:

Un jeune homme, Député extraordinaire, avoit annoncé un Discours fort travaillé sur des questions très-importantes, mais l'assemblée a été singulièrement surprise de sa manière pleine d'affectation et de légèreté.
On a d'abord montré beaucoup d'indulgence, mais enfin une partie de l'assemblée a temoigné hautement sa désapprobation: le jeune homme, très-persuadé que son Discours étoit un chef-d'oeuvre, s'est obstiné à la Tribune.
Une femme, une étrangère a demandé la parole.
Quelques personnes qui s'étoient introduites dans l'assemblée, et qui ne sont pas certainement les Amis de la Vérité, ont cherché à profiter de cette scène ridicule pour jetter quelque défaveur sur la Conféderation.
Le Président, sollicité par la saine partie de l'assemblée, qui ne vouloit pas permettre qu'on violût ses réglemens, a levé la Séance, et l'assembléea été privée d'un excellent Discours qui lui avoit été adressé par un homme d'un mérite supérieur.
27
28
29
December 1790. Vanaf pagina 417.
December 1790. Vanaf pagina 433.
December 1790. Vanaf pagina 449.
30
December 1790. Vanaf pagina 465 Verslag van de achtste bijeenkomst (vrijdag 3 december 1790).

Pagina 466: Madame d'Aelders, Hollandoise, a demandé la parole pour prononcer un discours: M. le Président lui a répondu avec autant de sagesse que de douceur et de prudence, et après quelques débats et avoir consulté l'assemblée, un de MM. les secretaires a lu le discours de cette Amie de la vérité, dont on a voté l'impression.
31
32
December 1790. Vanaf pagina 481. Negende redevoering van Fauchet.
December 1790. Vanaf pagina 497.
33
December 1790. Vanaf pagina 513. Tiende redevoering van Fauchet.
Aangekondigd wordt dat de volgende bijeenkomst aanstaande donderdag is. Dat zal zijn omdat vrijdag 24 december de dag voor Kerst is.
34
December 1790. Vanaf pagina 529. Stukken uit de negende zitting. Er worden een nieuwe voorzitter en nieuwe secretarissen gekozen.
35
36
December 1790. Vanaf pagina 545.
December 1790. Vanaf pagina.545 (opnieuw???). Stukken van de 10e sessie

Januari tot en met maart 1791

Op te halen op https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852549?rk=85837;2
Een boek met de nummers van januari, februari en maart 1791. Dit keer wordt op elk nummer wel de datum van uitkomen vermeld, maar soms kan die datum gewoon niet  kloppen (dan is bijvoorbeeld de datum van het vorige nummer er per ongeluk op blijven staan).
1
3 januari 1791. Vanaf pagina 1.
Over de elfde zitting (= 23 december 1790), maar op de eerste pagina wordt al vermeld dat er nog een boel stukken liggen die de eerdere vergaderingen besloten hadden af te laten drukken in haar annalen en op pagina 4 en verder staat afgedrukt het Discours van Etta dat op de zitting van 3 december 1790 is voorgelezen. Zie hier voor de tekst.

Agenda:
Lundi, le comité d'éducation nationale.
Mardi, comité d'Economie politique.
Mercredi, le directoie central des comités.
Vendredi, L'ASSEMBLÉE FÉDÉRATIVE,
2
6 januari 1791.Vanaf pagina 17. Verslag van de twaalfde bijeenkomst die wordt gezet op 31 oktober 1790. Dat kan niet kloppen, dat zal 31 december 1790 moeten zijn.

Vanaf pagina 21 wordt een adres voorgelezen van de schrijver van het Discours sur la Guerre en die gaat op pagina 29 in op het verhaal van Charles-Louis Rousseau en vanaf pagina 31 op het Discours van Etta dat op de daaropvolgende zitting is gehouden. Hij is het er niet mee eens dat de wetten veranderd moeten worden, het gaat alleen om een verandering van de zeden.
3
4
5
7 januari 1791. Vanaf pagina 33.
10 januari 1791. Vanaf pagina 49.
13 januari 1791. Vanaf pagina 65. Verkort verslag van de 13e zitting (= 7 januari 1791)
6
15 januari 1791. Vanaf pagina 81.
Iemand die opkomt voor de belangen van blinden biedt aan een jonge blinde van elf jaar op zijn kosten naar Parijs te brengen om de verklaring van de rechten van de mens te declameren.
Op pagina 95 wordt gemeld dat men een brief heeft ontvangen van een anonieme Amie de la Vérité.
7
8
9
10
11
12
17 januari 1791. Vanaf pagina 97. 14e rede, dus op de 14e zitting (= 14 jan 1791)
20 januari 1791. Vanaf pagina 113.
22 januari 1791. Vanaf pagina 129. Verslag 14e zitting (= 14 januari 1791)
24 januari 1791. Vanaf pagina 145. Verslag 15e zitting (= 21 januari 1791)
27 januari 1791. Vanaf pagina 161.
27 januari 1791 (alweer?). Vanaf pagina 177

13

1 februari 1791. Vanaf pagina 193. Op vrijdag 4 februari om elf uur is er een plechtige bijeenkomst in de Notre-Dame waarop Fauchet zal spreken en waarvoor alle abonnees zijn uitgenodigd. Herdenking van de dag dat de koning naar het parlement is gekomen om de souvereiniteit van het volk te erkennen. Daarna is er in plaats van de gewone vrijdagse plenaire bijeenkomst un banquet de fraternité in de Métropole. Dat wordt, zie pagina 257, wel de 17e zitting van de Vrienden van de Waarheid genoemd.
14
15
16
3 februari 1791. Vanaf pagina 209. Over de 16e bijeenkomst (= 28 januari 1791)
5 februari 1791. Vanaf pagina 225.
8 februari 1791. Vanaf pagina 241.
17 12 februari 1791. Vanaf pagina 257. Verslag van de 17e bijeenkomst op 4 februari, wat een feest was met héél veel toasts. Daarna is er een collecte voor de armen.
18
17 februari 1791. Vanaf pagina 273. Op de 18e bijeenkomst (= 11 februari 1791) uitgesproken verhaal waarvan de vergadering heeft besloten dat het moest worden gedrukt.
19
19 februari 1791. Vanaf pagina 289. Verslag van de 17e zitting, maar dat klopt niet (zie boven), dus bedoeld zal zijn de 18e zitting. Onder andere wordt voorgelezen het verslag van het feest in de Métropole, welk verslag op pagina 257 heeft gestaan. Plus de 18e redevoering van Fauchet.
Op pagina 302 een bericht van de burgeressen van Creil die een eigen kring willen vormen.
20
19 februari 1791. Vanaf pagina 305.
21
21 februari 1791. Vanaf pagina 321.
19e redevoering van Claude Fauchet.
Op pagina 334 staat een lijst van intekenaren om een buste van Rousseau aan te schaffen voor de vergaderzaal. Etta staat niet op de lijst, wel diverse andere vrouwen.
22
22 februari 1791. Vanaf pagina 337.
Verslag van de 18e bijeenkomst. Dat zal niet kloppen, maar dat zal de 19e zitting, op 18 februari 1791, moeten zijn.

Op pagina 344-345 staat het verslag van de bespreking van Etta's Discours door de gemeenteraad van Creil. Dat verslag is latter opgenomen in Etta's boek Appel aux Françoises, zie hier voor de tekst. Met daarna:

Trois officiers du bureau, députés par le président, ont été offrir la plus flatteuse récompense à la franche et généreuse citoyenne Palm, née d'Aelders.
Elle a paru à la tribune, et elle y a prononcé un discours de remerciemens très-applaudi, dont l'assemblée a voté l'impression.
(On l'imprimera incessament dans nos feuilles avec la réponse du Président),
23
24 februari 1791. Vanaf pagina 353. Vervolg van het verslag.
Op pagina 356 staat de rede van Etta bij het in ontvangst nemen van de medaille van Creil afgedrukt, zie de tekst hier.

Op pagina 358 staat de reactie van de voorzitter als Etta uitgesproken is:
Les amis de la vérité savent apprécier vos sentimens patriotiques et partagent vos héroïques vertus; car ils sont tous décidés à ne porter jamais de chaines que celles faites des fleurs qui seroient tissues par vos mains, et celles de aimables citoyennes qui partagent leurs travaux.

Op pagina 363-364 staat een briefje over vrouwen en de jacobijnenclub van een anonieme Amie de la Vérité.
24
26 februari 1791.

Vanaf pagina 369. Op pagina 384 de agenda (die staat ook wel in andere nummers):

Lundi, Comité d'Éducation Nationale
Mardi, Comité d'Économie politique
A 5 heures: N.B. Tous les membres de l'assemblée peuvent assister à ces Comités.
Mercredi, Directoire
Vendredi, l'Assemblée Fédérative.
25
28 februari 1791. Vanaf pagina 385. Verslag van de 22ste zitting. Dat kan niet kloppen. Bedoeld zal zijn de 20e zitting, op 25 februari 1791.
26
27
28
29
30
31
32
33
3 maart 1791. Vanaf pagina 401.
4 maart 1791. Vanaf pagina 417.
9 maart 1791. Vanaf pagina 433.
10 maart 1791. Vanaf pagina 485 (?? kan niet kloppen). 20e rede van Fauchet.
12 maart 1791. Vanaf pagina 465. Verslag 23e zitting.
15 maart 1791. Vanaf pagina 481. Verslag 25e zitting (men slaat een nummer over)
17 maart 1791. Vanaf pagina 497.
17 maart 1791 (alweer??). Vanaf pagina. 513.
34
23 maart 1791. Vanaf pagina 529.
Verslag van de 26e zitting (= 18 maart 1791) van de vrienden van de waarheid, met op pagina 533:

Le procureur-général (= Claude Fauchet) a fait lecture dus discours suivant, fort applaudi, et dont l'Assemblée fédérative a demandé l'impression:

Volgt de brief van Etta over binnen- en buitenlandse vijanden net er achter geplakt een oproep aan vrouwen om de Nationale Vergadering te gaan bedanken, zie hier voor de tekst.

Daarna, op pagina 542-543:
L'Assemblée a voté la députation demandée par Etta d'Aelders, pour remercier le Sénat François de son décret sur l'égalité des partages dans les successions: on a laissé aux Dames a se nommer entr'elles pour cette importante mission.
(...)
Les Amies de la Vérité qui désirent former cette députation, se réuniront, vendredi 25, sur les cinq heures, au Bureau du Cercle Social, rue du Théâtre-François, no 4. Le président de l'Assemblée et plusiers membres du Directoire s'y trouveront. Un père de famille peut amener sa fille.
35
25 maart 1791. Vanaf pagina 549. Op pagina 563 berichten uit Nederland.
36
29 maart 1791. Vanaf pagina 569. Verslagen van de 27ste zitting (= 25 maart 1791) van de Vrienden van de Waarheid, met op pagina 570:

On a communiqué à l'assemblée le procès-verbal de la première séance des citoyennes, amies de la vérité. L'impression en a été demandé.


Procès-verbal de la première séance des citoyennes patriotes, amies de la vérité.

Le président de l'assemblée fédérative a ouvert la séance par quelques félicitations fraternelles, sur les avantages que les bons citoyens doivent se promettre de la foundation d'un cercle de femmes dans tout l'empire, pour y faire aimer la constitution, régénerer les moeurs, et réparer, par leus sacrifices personnels, les inégalités cruelles qui se glissent dans les meilleurs gouvernemens.
Il a fait parte d'une lettre de félicitations pour ce nouveau cercle, par le patriote françois, J.P. Brissot, excellent citoyen, écarté de toutes les places, par quelques factieux qui, sous le masque perfide de la popularité, s'efforcent de usurper la souveraineté nationale.
Les citoyennes patriotes ont paru sensibles à cet hommage, qui leur doit en effet être bien cher, car c'est l'hommage d'un homme de bien.

Nous observerons ici que les Francs, nos ancêtres, avoient beaucoup de déférence pour les femmes: ils regardoient leurs pressentimens et leur conseils, comme des oracles, persuadés qu'il y avoit en elles quelque chose de divin: de là ce proverbe, encore en usage parmi nous: ce qu'une femme veut, Dieu le veut.

Animées du même esprit que les hommes, au rapport de Tacite, elles les suivoient à la guerre et les forçoient de retourner à l'ennemi, lorsqu'ils avoient honteusement pris la fuite.
Après une sanglante bataille, on ne les voyoint point verser des larmes pour la perte de leurs époux et de leurs enfans, ni jetter des cris douloureux à l'aspect de leurs blessures.
Elles les pansoient courageusement par le moyen des simples dont elles seules faisoient une étude religieuse, et les félicitoient de ses marques glorieuses de leur valeur et de leur amour pour la liberté: les jeunes guerriers n'auroient pas eu la témérité de rechercher leur alliance, sans l'avoir méritée par le grandeur de leurs exploits: ce n'étoit qu'à ce prix que la jeune fille consentoit à les écouter favorablement.
Les Romains avoient élevé des autels à la peur; chez les Francs, même parme les femmes, il étoit défendu d'en prononcer le nom dans les plus terribles dangers. (Vid. l'Histoire de l'Europe, mod. tom. I).

Quand nos ancêtres se réunirent contre les Romains qui les opprimoient, les femmes furent appellées et elles promirent d'accabler le peuple-roi du poids de tout l'univers.

Elles ont tenu paroles.

Et comme elles ont promis sur l'autel de la patrie (qu'elles nous ont aidé à bâtir) que nous ne ferions plus qu'un peuple de frères, croyez à cet oracle civique; soyez sûrs que leur volonté ferme et constante l'accomplira.

Parmi les membres du directoire présent, Henri Ruault, auteur du discours sur le tribunal qui doit juger les rois, a pris la plume comme sécretaire de l'assemblée.

Alors Etta d'Aelders, après avoir rendu hommage aux amis de la vérité, qui les prmiers dan notre empire avoient appellé les femmes à des séances patriotiques, a pris la parole.

Elle a donné lecture de son projet de charité sociale, et elle a attendri tous les coeurs.

On a mis aux voix la députation votée par l'assemblée fédérative pour remercier l'assemblée nationale de son décret sur l'égalité des partages dans les successions.

Une femme, respectable par son grand âge et par une grande énergie, a prétendu que le sénat en cette occasion n'avoit fait que son devoir, et qu'il ne falloit aucuns remercîmens.

Quelques amis de la v'érité ont observé que l'assemblée fédérative, dont elles avoient sollicité les conseils et les surveillance, avoit agréé cette adresse; qu'il étoit facilede se convaincre que les amis de la vérité n'ëtioent pas de frivoles adulateurs; que dans l'etat de ténèbres où se trouvoit encore aujourd'hui la France, ine démarche solemnelle des citoyennes de la capitale, imposeroit aux détracteurs de l'assemblée nationale, et lui donneroit des forces nouvelles pour achever de rendre aux femmes ce qui leur étoit dû somme cituyennes.

Une amie de la vérité, de la ci-devant province de ***, a demandé la parole, et s'est exprimé comme la mère des Gracques: elle a demandé qu'on ajoutât, à l'adresse de remercîmens, une pétition directe pour étendre aux pays de droit écrit, les avantages accordés aux pays de droit coutumier.

Le président a demandé les voix, et à une très-grande majorité, on a voté la députation, et ensuite dans la même adresse, une pétition pour obtenir une plus grande justice.

Tous les voeux ont été adressé à cette citoyenne pour se charger de porter la parole au sénat; un prompt retour en les besoins de la famille qui l'appellent, ne lui ont pas permis de l'accepter.

Une jeune fille, de la ci-devant province de Normandie, a consenti, à la sollicitation de sa vertueuse mère, à remplir cette fonction honorable. Sa candeur et ses graces donneront une grande force aux plus justes réclamations.

Ensuite on a fixé au nombre de quinze les personnes de la députation.

Un jeune enfant de 12 ans, fils chéri d'un député patriote, a pris la parole, et il a dit:
MESSIEURS ET MESDAMES
"Moi, j'ai toujours partagé avec mes frères et avec mes soeurs, et je suis bien aise que l'assemblée nationale en fasse autant pour tout le monde."

Enfin, le président a parlé de l'organisation du directoire fédérative des amies de la vérité.

La présidence a été fixée à trois mois, et Etta d'Aelders a été nommée par acclamation première présidente du cercle.

C'est avec joie que nous annoncerons qu'une amie de la vérité, bien aimée de Rousseau, et dont la sensibilité est digne de peindre tout ce qui est beau et grand, tiendra la plume à la prochaine séance.

Les citoyennes assemblées se sont d'abord formées en directoire, se sont distribuées des cartes d'entree; et elles ont annoncé qu'elles formeroient un réglement très équitable, mais très-sévère, pour n'admettre dans leus société que d'excellentes patriotes.

N.B. Le directoire tiendra ses séances au bureau du cercle social, rue du Théâtre-François, no. 4
Les citoyennes qui desireront être membres de cette assemblée, enverront leur demandes à la Bouche de fer pour le cercle fraternel des citoyennes patriotes.
La prochaine séance aura lieu samedi prochaine, à 6 heures; mais on n'y entrera qu'avec sa carte.
Pour en obtenir de nouvelles, il faudra s'adresser au bureau qui a nommé des commissaires pour la présentation; et le cercle des citoyennes, après examen, enverra la carte d'entrée pour une autre séance.


Adresse des amies de la vérité à l'assemblée nationale

"C'est au nom des citoyennes, amies de la vérité, et de toutes les Françoises, que nous venons nous présenter devant le sénat.
Nous lui offrons admiration et respectueux hommage pour l'heureuse constitution, qui, de l'empire François, vient de faire le plus formidable et le plus bel empire du monde.
Nous venons exprimer notre reconnoissance pour le décret qui admet les femmes au partage égal des successions.
Il leur montre un jour plus heureux encore, qui leur rendra l'existence civile, dont des préjuges gothiques et barbares les avoient privées.
Nous sommes dignes de vous, Messieurs, nous secondérons vos travaux en régénérant les moeurs.
Nous graverons dans le coeur de la génération future l'amour de la patrie, celui de la constitution, et nous ne chérirons que ceux qui saurons défendre la liberté."

Ce projet d'adresse a été agrée par l'assemblée fédérative.


Daarna gaat het verslag van de 27ste zitting van de Vrienden van de Waarheid verder, met op pagina 583-584:

L'auteur de la Gazette Universelle a demandé la parole pour répondre aux inculpations que lui avoit faites Etta d'Aelders, il a parlé avec chaleur de son patriotisme et de ses longues persécutions.
Etta d'Aelders a demandé à lui répondre, mais l'assemblée fédérative, n'étant point destinée à des querelles particulières, le président a dit à Me. d'Aelders, qui accusoit violemment M. Cérisier, d'employer dans l'occasion des pistolets et des poignards: "M. Cerisier est François, Madame, cela n'est pas possible" et la séance a été levée.
N.B. M. Cerisier a demandé que la Bouche de fer imprimât sa réponse pour sa justification. Nous ne l'avons pas reçue.

April tot en met 28 mei 1791

Op te halen op https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85255n?rk=42918;4
Een boek met de nummers van 1 april 1791 tot en met 28 mei 1791:
37
38
1 april 1791. Vanaf pagina 1.
3 april 1791. Vanaf pagina 21.
39
6 april 1791. Vanaf pagina 41. Op de 28ste zitting (= 1 april 1791) zijn er grote zorgen over de gezondheid van Mirabeau. Men besluit een delegatie naar hem toe te sturen om naar zijn gezondheidstoestand te informeren (Mirabeau overlijdt 2 april 1791).

Op pagina 42:

Après l'ordre du jour et l'annonce de plusiers ouvrages, un membre de l'assemblée, N. Duplessis, a demandé la parole pour donner connoissance d'un discours d'Etta d'Aelders.
Ce discours contenoit l'extrait de la lettre d'un Membre des Etats-généraux de Hollande, déposée entre les mains de N. Fréteau, membre du Comité diplomatique.
Le magistrat hollandoise parle, dans cette Lettre, des bonnen intentions de la republique, pour la nouvelle constitution de France; il accuse M*** de calomnier les états, et semble annoncer les meilleures dispositions.
Sans vouloir prononcer ici entre l'accusateur et le gazetier, nous observerons que si le même zèle pour la vérité anime les deux partis également, comme nous aimons à le penser, le défi patriotique d'Etta d'Aelders lui fait un grand honneur.
C'étoit dans les beaux jours de la Grèçe et de Rome, qu'on se défioit noblement à se surpasser dans son dévoûment pour la liberté. Loin de répondre avec fiel et colère à des accusations patriotiques, fûssent elles graves, montons à la tribune, comme Caton: soixante-dix fois accusé injustement, il fut soixante-dix fois plus grande par ses réponses, aussi franches que généreuses.

Etta d'Aelders a profité de cette occasion pour exprimer les plus tendres voeux en faveur de ses concitoyens; elle a fait le tableau très-piquant de ce pays qui n'avoit ni bastille nu livre rouge.
Si le peuple, en Hollande, a-t-elle dit, nommoit lui-même ses magistrats, nous ne aurions plus rien à désirer.
Elle a été souvent applaudir.
N. Cerisier en sera plus sévère à observer les démarches des états-généreux de la Hollande. Etta d'Aelders surveillera plus soigneusement encore ses assertions; nous y gagnerons des informations plus précises.
Puissions nous oublier, tous tant que nous sommes, ces personalités odieuses de l'anciem régime ! Laissons les injures à ces écrivains médiocres qui n'auroient rien à dire, s'ils ne calomnioient, à tort et à travers, tout ce qui se rencontre sous leurs regards. 

Op pagina 45 en verder gaat het over de Rijngraaf van Salm.
40
41
8 april 1791. Vanaf pagina 61.
12 april 1791. Vanaf pagina 81.
42
14 april 1791. Vanaf pagina 101. Gaat over de bijeenkomst van de vrienden van de waarheid van vrijdag 8 april 1791. Men is opgehouden de zittingen te nummeren.

In het verslag, op pagina 102:

Après un exposé de la seconde séance des citoyennes, amies de la vérité (1), et (...) ...

In de noot (1) wordt toegevoegd:

La séconde séance des Citoyennes, amies de la vérité, s'est bornée à l'examen et discussion de ses réglemens, dont on rendra compte à l'Assemblée fédérative, après un arrêté définitif.
On y a proposé madame Le Gros qui a délivré N. de la Tude, 35 ans prisonnier à la Bastille: madame Le Gros a été agrée à l'unanimité.
43
16 april 1791. Vanaf pagina 121. Op pagina 130-131:

Uniforme des Amazones de Creil.
Casaquin blanc, jupon de même, bonnet uni, la cocarde national sur le coeur, avec le médaille fédératif.
Pour les officiers-Amazones, veste blache à collet et paremens rouges, passe-poil blanc, bouton du district, chapeau bleu, jupon blanc, cocarde et médaillon comme les autres Amazones, plumet blanc, ceinture large aux trois couleurs nationales.
Pour armes, une javeline.
44
19 april 1791. Vanaf pagina 161.
45
20 april 1791. Vanaf pagina 181. Over de zitting van 15 april.

Op pagina 189:
Le président a communiqué à l'assemblée, le programme du Cercle Patriotique des Amies de la Vérité. Cette Société, guidée par les vues les plus pures et par un zèle infatigable, ne sauroit trop être encouragé.

Op pagina 193:
NB: Les députés à l'assemblée nationale entrent toujours avec leurs cartes. D'après le voeu du directoire, à la prochaine séance les seuls abonnés et l'assemblée nationale seront reçus dans l'enceinte. Les abonnés auront toujours leurs billets de faveur, mais les femmes seulement seront placées en bas dans les estrades, et les hommes dans les galeries.
46
47
48
49
22 april 1791. Vanaf pagina 201.
22 aprl 1791 (alweer??). Vanaf pagina 221.
28 april 1791. Vanaf pagina 237. Condorcet over de conventions nationales.
2 mei 1791. Vanaf pagina 266: Inwijding Claude Fauchet als bisschop van Calvados.
50
5 mei 1791. Vanaf pagina 271. Over de zitting van 29 april met veel over het afscheid van Claude Fauchet, inclusief een door hem uitgesproken rede.

Pagina 282:
Claude Fauchet, en descendant de la tribune a été embrassé par une foule d'amis et d'amies de la vérité qui lui ont donné les plus chers témoignages de leur estime et de leur amitié reconnoissante!

Daar zal Etta zeker bij geweest zijn.
51
7 mei 1791. Vanaf pagina 287.

Op pagina 306 staat een aankondiging:
Mardi. Le Cercle patriotique des amies de la vérité; au bureau du Cercle Social, rue du Théatre-François no 4.

Ze vergaderen inmiddels dus op de dinsdagen.
52
10 mei 1791. Vanaf pagina 311.
53
11 mei 1791. Vanaf pagina 327. Over de zitting van 6 mei. Met op pagina 334 een brief van een naamloze Amie de la Vérité over scheiden, waarvan ik niet weet of het helemaal serieus is. Ze wil van haar man scheiden om daarna de lol van de hereniging te beleven.
54
11 mei 1791. Vanaf pagina 347. Over de zitting van 13 mei.

Op pagina 362 (al staat er boven 262) is een aankondiging:
Mardi, à l'heure accountumée, au bureau du Cercle Social, le Cercle patriotique des amies de la vérité.
55
56
57
11 mei 1791 (alweer??). Vanaf pagina 263 (moet zijn 363).
11 met 1791 (en nog een keer??). Vanaf pagina 279 (moet zijn 379).
11 mei 1791 (de vierde!). Vanaf pagina 295 (moet zijn 395).
57bis 24 mei 1791. Vanaf pagina 315 (moet zijn 415). Over de zitting van 20 mei, die begint met de onthulling van een buste van Mirabeau. Daarna onder andere un discours patriotique et plaisant sur les grandes moustaches
58
26 mei 1791. Vanaf pagina 335 (moet zijn 435).
Op pagina 340 een artikel over het rasp- en spinhuis in Amsterdam in het kader van discussie over gevangenisstraf en rehabilitatie van gevangenen.
Op pagina 350 een eerbetoon aan Voltaire.
59 & 60
28 mei 1791. Vanaf pagina 353 (moet zijn 453). Een nummer val La bouche de fer met een dubbel nummer omdat er abusievelijk twee nummers 57 verschenen zijn.

Van 31 mei tot en met 28 juli 1791

Op te halen op https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852560?rk=64378;0
De nummers van 31 mei 1791 tot en met 28 juli 1791.
NB: De paginanummering begint bij elk nummer opnieuw met pagina 1, dus de paginanummers zijn hieronder niet vermeld.
61
31 mei 1791. Over de zitting van 29 mei 1791.

Op pagina 16:
Les citoyennes de Brest et de Lille se distingueent par leu patriotisme. Nous avons déjà parlé de la société des citoyennes de Creil, d'Alais, de Brest: celle de Lille vient de se former, et ne peut que réveiller ou plutôt soutenir le zèle des bons citoyens.
Le cercle patriotique des amies de la vérité poursuit toujours avec ardeur sa généreuse entreprise.
Elles continuent de tenir leurs séances au Bureau du Cercle Social, no 4, rue du Théatre-François, où les citoyennes patriotes se sont inscrire pour y être admises.
62
63
1 juni 1791
4 juni 1791
64 7 juni 1791. Over de zitting van 3 juni 1791.

Après l'annonce de l'ordre du jour, le président a dit:
Nous avons à communiquer à l'assemblée féderative une lettre d'Etta d'Aelders, présidente de la société patriotique des amies de la vérité à Madame Bourbon:

"Madame,
La société patriotique des amies de la vérité m'a chargée de vous envoyer son programme.
Autrefois, un nom fastueux paraissait donner de l'éclat à la vertu, aujourd'hui, la vertu seule peut illustrer un nom fameux; c'est donc à vos vertus civiques et bienfaissantes que nous faisons cet hommage, persuadées que notre établissement trouvera en vous une amie et un appui."

Madame de Bourbon, en réponse à cette lettre, s'est faite inscrire parmi les Dames patriotes, et outre sa contribution personelle qu'elle a payée, elle a promis de contribuer chaque mois, selon sa fortune, à la caisse patriotique ouverte par les amies de la vérité pour des objects de bienfaisance.

Un des sécretaires a fait ensuite lecture de l'adresse suivante au comité d'aliénations de l'assemblée nationale et de la réponse des membres qui le composent.Adresse de cercle patriotique des amies de la vérité à messieurs les présidens, et membres du comité d'aliénation

MM. Vous avez régénéré l'empire François, l'édifice sublime que les représentants de la nation viennent d'élever par leurs infatigables travaux, rendra le peuple françois, le peuple le plus heureux de l'univers.
Il est donc du devoir de tous les individus, il doit être dans le coeur de tous vrais François, de faire ses effortspour contribuer à consolider vous ouvrage.
Les hommes se sont armés pour défendre la constitution.
Il est du devoir des femmes d'employer tous leurs foibles moyens à la faire aimer.

Depuis trop de siècles, on a abandonné les femmes à une humiliante nullité, privées d'une existance civile, filles, elles sont soumises aux volontés de leurs proches jusques dans les secrets épanchements du coeur.

Femmes, elles sont exposées aux caprices d'un époux, d'un maître, et quand le sort paroit les avoir affranchies de tous les despotismes, les préjugés serviles dont on a environné leur sexe, les tiennent encore courbées sous leur joug: ainsi depuis le berceau jusqu'au tombeau, les femmes végètent dans une espèce d'esclavage; aussi étouffoit-on dès leur aurore ces imaginations vives, ardentes et sensibles qui élèvent l'ame et enfantent le génie, par une éducation fade et énervée plus faite pour former les esclaves d'un serrail, que les compagnes d'hommes libres.

Oui, messieurs, la nature nous forma pour être les compagnes de vos travaux et de votre gloire.

La justice be parlera pas envain pour la plus foible, maar la plus intéressante moitié de l'humanité; dejà vous avez détruit ses répaires d'ignorance et de fanatisme, où l'orgueil étouffant tous les sentimens de la nature, précipitoit impunément des victimes innoventes.

Déjà les législateurs de la France ont abattu une tête à l'égoisme, en décrétant l'égalité des partages, et en accordant le droit de pétition à tous les individus sans différence de sexe.

Vous avez MM. brisé le sceptre de l'airain pour mettre à sa place l'Olivier; vous avez juré de protéger le foible: vous détruisez jusques dans leurs sources ces loix gothiques qui abandonnent notre existence à la disposition d'un père orgueilleux, à l'avidité d'un frère, à l'imtempérance d'un époux, vous n'exclurez plusles filles de l'éducation publique et nationale.

Ne sont elles pas aussi les enfans de la patrie?

Si vos jours sont exposés pour sa défense, c'est au péril des leurs que les femmes lui donnent des citoyens.

N'est-ce pas elles qui sont le soutien de votre enfance? La consolation de cotre vieillesse? Elles ont des titres sacrés à votre justice.

Oui, MM. dans le nouvel ordre des choses où l'homme les rend à la dignité de son être, le cercle de bon sens doit aussi s'aggrandir pour elles; car c'est une vérité reconnue que les femmes ont une influence directe sur les peuples, et que pour former des hommes libres, il faut connoitre la liberté!

Pour nous, nous redoublerons nos efforts pour aider à consolider l'édifice dû à vos immortels travaux, et nous occupant sans cesse à régénérer les moeurs, car nous sommes bien convaincues que là où le vice lève effrontément la tête, où l'égoisme foule les hommes aux pieds, l'empire de la liberté est bien chancellante.

Plusiers citoyennes se sont réunies pour former une société de bienfaisance et de bonnes moeurs, sous le nom de cercle patriotique des amies de la vérité dans l'espoir de trouver dans une modique contribution annuelle un fond suffisant pour soulager des mères d'une famille nombreuse, indigente, et pour sauver des enfans de leur sexe des rigeurs de l'indigence, et des pièges de la séduction en les habituant de bonne heure au travail.

Cette société naissante dont le nombre des contrtbuables est encore modique desireroit obtenir de l'administration la permission de tenir ses assemblées dans un couvent au centre de Paris, ou dans quelques autres bâtimens appartenans à la nation jusqu'à ce qu'elle en dispose;
par ce moyen le cercle patriotique pourroit venir au secours d'un plus grand nombre d'indigens.

Nous sommes chargés, MM. de solliciter votre appui à cet effet, persuadées que recommandées par vous, l'administration aura égard à notre demande.

Nous venons de solliciter une protection qui (nous osons le croire) vous donnera de nouveaux titres à la reconnoissance de la capitale.


Copie de la lettre du comité d'aliénation de l'assemblée nationale, au directoire du département, du 22 mai 1791, présentée par la députaion de la société patriotique des amies de la vérité le 26 mai.

MESSIEURS,
Nous avond l'honneur de vous faire passer un mémoire qui nous a été présenté par les dames de la société patriotique des amies de la vérité.

Le comité a remarqué avec une vive satisfaction dans la pétition de ces respectables citoyennes quelles ont les premières eu soin de ne rien demander qui pût porter quelque préjudive à la nation, elles ne sollicitent l'usage d'un emplacement pour la tenue de leurs séances, que jusques au moment que la nation en dispose.

Le comité pense donc, que non seulement rien ne s'oppose à ce que leur pétition soit accueilli; mais que rien ne mérite plus la protection et l'appui de l'administration, cést du moins le voeu que le comité se plaît à exprimer, nous avonds l'honneur d'être,
Les membres composant le comité d'aliénation,
Signé à l'original PIERRE DE DELAY, vice-président,
POUGAIT DU LIMBERT, secrétaire
G. BOUTEVILLE, secrétaire.L'assemblée fédérative a fort applaudi au zèle infatigable du Cercle patriotique des Amies de la Vérité.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
9 juni 1791. Diverse op de laatste zitting gehouden redevoeringen.
11 juni 1791. Idem.
13 juni 1791. Over de zitting van 10 juni.
17 juni 1791.
19 juni 1791.
21 juni 1791. Bericht over de vlucht van de koning.
23 juni 1791. Louis XVI gearresteerd en teruggevoerd.
24 juni 1791. De misdaden van Louis XVI.
25 juni 1791. Point de roi!
26 juni 1791. De koning is teruggekeerd in Parijs.
27 juni 1791. Geen aandacht voor andere zaken dan le roi.
28 juni 1791. Vrijdag (1 juli) zitting over 'rechtbank voor koningen'.
29 juni 1791. Meer republikeins gepraat.
30 juni 1791. Le ci-devant roi.
1 juli 1791. Vanavond om 6 uur assemblée fédérative.
80
2 juli 1791.

Op pagina 8:
Madame Pagnon, l'une des dames composant la société patrotique et de bienfasance des amies de la vérité, propriétaire d'une manufacture de draps à Sedan, vient d'adresser l'assemblée nationale, la promesse d'equiper et entretenir à ses frais deux soldats; puisse un tel exemple trouver beaucoup d'imitateurs.

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
3 juli 1791. Over de zitting van 1 juli 1791.
4 juli 1791. Over republikeinen.
5 juli 1791. Over het karakter van Louis XVI.
6 juli 1791.
7 juli 1791.
8 juli 1791. Hedenavond om 7 uur precies assemblée fédérative.
9 juli 1791.
10 juli 1791. Over de zitting van 4 juli (moet zijn 8 juli).
11 juli 1791. Louis le traitre.
12 juli 1791.
13 juli 1791.
14 juli 1791. Vanavond 9 uur verzamelen op het kantoor voor de 14 juli-viering.
15 juli 1791. Viering 14 juli: Vivre libre et sans roi.
16 juli 1791. Er is een petitie op de Champ-de-Mars: Vivre libre et sans roi.
95
17 juli 1791. oproep om naar de Champ-de-Mars te komen om de petitie voor afzetting van Louis XVI te tekenen. Daar zal later op de dag het bloedbad plaatsvinden.
96
18 juli 1791. Over de zitting van 15 juli. Alleen aandacht voor de anti-koning agitatie.  Veel onenigheid tussen de verschillende clubs en comités. Daarna woorden over de Champ-de-Mars.
97
98
19 juli 1791. Verslagen van de Champ-de-Mars.
20 juli 1791. Vervolg. De schrijver ziet overal complotten.
99
21 juli 1791.Gezien de omstandigheden houdt de Cercle Social per direct op met haar bijeenkomsten in het circus. Er is vrijdagavond (22 juli) een grote bijeenkomst op het bureau van de Cercle Social in de rue du Théâtre-François. Les femmes n'entreront pas, mais les amis de la vérité seront reçus avec leurs cartes.
100
101
102
22 juli 1791. Veel boosheid en complotten.
23 juli 1791. Idem.
24 juli 1791. Een weer wat bespiegelender toon.
103 25 juli 1791. Er worden veel beschuldigingen geuit waartegen La bouche de fer zich moet verdedigen. Waaronder:

C'étoit pour calomnier la Bouche de fer, qu'on avoit chercher à fletrir Mdme d'Aelders, qui s'est bientôt justifiée, ce qui a forcé d'avoir recours à de nouveaux moyens.
104
28 juli 1791 (dus drie dagen later, na een tijd dagelijks te zijn verschenen). Dit is het laatste nummer, al heet het hier 'suspendre pour quelques instans'.

Reconstructie van de data van de zittingen van de Vrienden van de Waarheid

Aan de hand van de inhoud van La bouche de fer kan gereconstrueerd worden wanneer de bijeeenkomsten van de Vrienden van de Waarheid in het Cirque Nationale in de tuin van het Palais Royal zijn geweest. In de eerste kolom het nummer van de zitting zoals in het blad vermeld (waarbij de zittingnummers 20, 21 en 24 foutief zijn, dat wil zeggen dat die zittingen nooit geweest zijn), dan de datum van de bijeenkomst en dan eventuele activiteiten op die zitting van Etta:

1
woensdag 13 oktober 1790

2
vrijdag 22 oktober1790

3
vrijdag 29 oktober1790

4
vrijdag 5 november1790

5
vrijdag 12 november1790

6
vrijdag 19 november1790

7
vrijdag 26 november1790
Rede van Charles-Louis Rousseau, onderbroken door het publiek, waarna Etta interrumpeert.
8
vrijdag 3 december1790
Discours Etta, voorgelezen door een van de secretarissen van de vergadering
9
vrijdag 10 december1790

10
vrijdag 17 december1790

11
donderdag 23 december1790

12
vrijdag 31 december 1790

13
vrijdag 7 januari 1791

14
vrijdag 14 januari 1791

15
vrijdag 21 januari 1791

16
vrijdag 28 januari 1791

17
vrijdag 4 februari 1791
Feestelijke bijeenkomst in de Métropole.
18
vrijdag 11 februari 1791

19
vrijdag 18 februari 1791
Een delegatie van Creil komt Etta een medaille aanbieden. Ze spreekt een dankwoord uit.
20


21


22
vrijdag 25 februari 1791
23
vrijdag 4 maart 1791
24


25
vrijdag 11 maart 1791

26
vrijdag 18 maart 1791
Etta's verhaal over binnen- en buitenlandse vijanden en een oproep aan vrouwen om een eigen sociëteit te stichten wordt voorgelezen
27
vrijdag 25 maart 1791
Verslag van de eerste bijeenkomst van de Amies de la Vérité.
Cerisier komt zich verdedigen tegen de aantijgingen van Etta.
28
vrijdag 1 april 1791
Etta laat een brief van een lid van de Nederlandse Staten-Generaal voorlezen en houdt een positief verhaal over haar vaderland.

Hier houdt men op de zittingen te nummeren en wordt steeds alleen de datum van de zitting genoemd. Men vergadert wel elke vrijdag, maar hieronder heb ik slechts fragmentarisch zittingen opgenomen

vrijdag 8 april 1791
Korte vermelding van de tweede bijeenkomst van de Amies de la Vérité.

vrijdag 15 april 1791
Het programma van de Amies de la Vérité wordt aan de vergadering medegedeeld (maar NIET aan de lezers van het blad).
vrijdag 3 juni 1791
Verslag van enkele activiteiten van de Amies de la Vérité.
vrijdag 15 juli 1791
Een zitting die de laatste zal blijken te zijn, omdat er na het bloedbad op de Champ-de-Mars geen bijeenkomsten van de Vrienden van de Waarheid meer gehouden worden.Je bent hier: OpeningBronnen → La Bouche de fer 1791