TRANSCRIPTIE/VERTALING van het Extrait du régistre des délibérations de la municipalité de Creil-sur-Oise

Dit extract is het derde gedeelte van het boekje Appel aux Francoises enzv, zie voor een overzicht van alle gedeelten uit het boekje deze pagina.

De bijeenkomst te Creil is op 8 februari 1791. Hieronder achtereeenvolgens

■ transcriptie van de tekst, die begint halverwege pagina 9 van het boekje. De laatste zin is al een opstapje naar het volgende gedeelte van het boekje,

■ vertaling, met dank aan Angelie Sens.


Extrait du régistre des délibérations de la municipalité de Creil-sur-Oise

Ce jourd'hui, 8 février, à l'assemblée des citoyennes, convoquée en la manière ordinaire, et tenue à l'hotel-de-ville, en présence de MM. les maire et officiers municipaux, lecture a été faite d'une lettre de MM. de la confédération des Amis de la vérité et d'un discours de madame Palm d'Aelders, l'un et l'autre à nous adressés et qui nous sont parvenus. le 6 du présent, par la voie de la .poste. Après avoir vivement applaudi le

(vel 10)

discours et reçu avec reconnoissance, l'hommage qui nous en est fait par mesdits sieurs de la Confédération des Amis de la vérité, nous avons arrêté que pour leur donner des marques de notre gratitude et leur témoigner les plus amples remercîemens, copie de la présente délibération leur sera envoyée, et que M. Randon de la Tour, colonel de la garde nationale de cette ville, à présent à Paris, sera prié de faire connoître à ladite dame Palm, combien nous lui sommes redevables des sentimens dont elle nous honore; et de lui offrir, avec une place d'honoraire de la compagnie, la cocarde et la médaille nationales, comme une foiblè marque de toute 1a reconnoissance que nous lui devons, et du courage patriotique que son discours ne peut qu'affermir dans nos coeurs, et que lesdits discours et lettres seront inscrits en entier sur le registre des délibérations.
Fait et arrêté en ladite assemblée les jour et an que dessus, et avons signé avec lesdits maire et officiers municipaux...... femme Bezot, femme Martel, Dupont, Duru, la Marte sous-lieutenant; Boquet, de Bauchy, Brelle, Burry, citoyennes; et Triboulet, maire; Joly, Gelin,

(vel 11)

Masson, Dancourt, Anceline, Payen, officiers municipaux, et M. Lequoy, procurtur-yndic et Denis, trésorier.

Délivré par moi, secrétaire-greffier de la municipalité, conforme à l'original, lesdite jour et an que dessus, Seres.

Trois officiers du bureau, députés par le président, ont été offrir la plus flatteuse récompense à la franche et généreuse citoyenne Palm, née d'Aelders..

Elle a paru à la tribune et elle y a prononcé un disconrs de remercïemens très-applaudi, dont l'assemblée a voté l'impression.


Extract uit het register van vergaderingen van de gemeente Creil-sur-Oise

Vandaag, 8 februari 1791, tijdens de vergadering van burgeressen, op de gebruikelijke wijze bijeengeroepen en gehouden in het gemeentehuis, waarbij aanwezig waren de heren burgemeester en wethouders, is er een lezing gehouden over een brief van de heren van de Confédération des Amis de la Vérité en over een vertoog van madame Palm d'Aelders; beide waren aan ons geadresseerd en we hebben ze via de post ontvangen op 6 februari jl. Nadat men luid geapplaudiseerd had voor het vertoog

(vel 10)

dat met instemming begroet werd, en het betoonde eerbetoon aan de genoemde heren van de Confédération de la Vérité, hebben we besloten om hen ten teken van onze dankbaarheid en om hen onze grote erkentelijkheid te betuigen, een kopie van deze vergadering te zullen sturen, en dat meneer Randon de la Tour, kolonel van de Nationale Garde van deze stad, op het moment te Parijs verblijvend, zal worden gevraagd op zich te nemen om aan genoemde mevrouw Palm kenbaar te maken hoeveel wij haar verschuldigd zijn voor de gevoelens die ze met ons gedeeld heeft; en we bieden haar een ereplaats in de compagnie, een nationale kokarde en een nationale medaille, als een zwak teken van onze erkentelijkheid die wij haar betonen; voor de patriottische moed die haar vertoog in onze harten heeft gevestigd, en dat het genoemde vertoog en brieven in hun geheel in de notulen van de vergadering zullen worden opgenomen. Gedaan en besloten in de hiervoor genoemde vergadering en ondertekend door de genoemde burgemeester en wethouders ..... vrouw Bezot, vrouw Martel, Dupont, Duru, onder-luitenant la Marre; de burgeressen Boquet, de Bauchy, Brelle, Burry; en burgemeester Triboulet; de wethouders Joly, Gelin,

(vel 11)

Masson, Dancourt, Anceline, Payen, en de procureur-generaal de heer Lequoy, en penningmeester Denis.
Opgetekend door mij, Seres, secretaris-griffier van het stadsbestuur, overeenkomstig het origineel, op de gezegde dag.
Drie ambtenaren, afgevaardigden van de voorzitter, hebben aan de openhartige en genereuze burgeres Palm, geboren d'Aelders, de grootst mogelijke beloning aangeboden.
Zij is op het spreekgestoelte verschenen en zij heeft haar dankbaarheid uitgesproken die met veel applaus begroet werd, en die de vergadering heeft besloten in druk uit te brengen.


Je bent hier: OpeningBronnenAppèl → deel 3