Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief is slechts beperkt toegankelijk, maar alles laat zich prima regelen via de mail. Meer dan prima, zie het Dankwoord in het boek.

Alles wat ik gebruikt heb komt uit invnr A31, het archief van Willem V Batavus. De inventaris van dat invnr is via de site van het KH als pdf op te halen.

Daarbinnen is A31-746 'weduwe Etta Palm-Aalders, Parijs, Den Haag, 1788-1794', wat een onderdeel is van de 'briefwisseling met particulieren'.

A31-986 is de correspondentie met raadpensionaris Van de Spiegel van november 1793 tot augustus 1794 met 'onder de bijlagen onder meer brieven van mevrouw Etta Palm-Aalders'.

A31-1070 is 'Brieven van Nederlandse vertenwoordigers in het buitenland aan raadpensionaris Van den Spiegel, ten onrechte door de stadhouder niet teruggezonden', waarin zich - ook ten onrechte, want ze is geen Nederlandse vertegenwoordiger - brieven van Etta bevinden.

Het gaat om de volgende brieven van Etta:

Brief van 3 oktober 1788 aan de stadhouder en zijn vrouw, waarin Etta haar boek aanbiedt. A31-746. Zie de transcriptie en vertaling van de brief.
Brief van 15 april 1790 aan Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Zes kantjes, met het opschrift 'no. 24', met als bijlage een briefje van het plaatselijke buurtcomité aan Etta over Maillebois. Een gedeelte van de brief is gepubliceerd in RGP1 blz 164, stuk nr. 93. Zie de transcriptie/vertaling..
Brief van 24 mei 1790 aan Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Vier kantjes, met het opschrift 'no. 35' en met incidenteel gebruik van geheimschrift. Een gedeelte van de brief is gepubliceerd in RGP1 blz 166, stuk nr 95. Zie de vertaling.
Brief van 7 juni 1790 aan Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Vier kantjes, met het opschrift 'no. 39', met incidenteel gebruik van geheimschrift. Een gedeelte van de brief is gepubliceerd in RGP1 blz 166, stuk nr 96. Zie de vertaling.

Bij de brief zijn gevoegd:

- krantenartikelen door Marat waarin onvriendelijk wordt gedaan naar de uitgewekenen, zie hier (alleen links, geen transcripties)

- een afschrift van een brief van Etta zonder datum maar rond 1 juni 1790 aan Élisée Loustallot, redacteur van de Revolutions de Paris, zie de transcriptie,
 
- plus het antwoord van Loustallot dd 3 juni 1790, zie de transcriptie.
Brief van 20-21 juni 1790 aan Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Vier kantjes,met vrij veel geheimschrift en als bijlage een krantenartikel door Brissot. Een gedeelte van de brief is gepubliceerd in RGP 1 blz 170, stuk nr 100. Zie de transcriptie/vertaling.
Brief van 29 mei 1793 aan de stadhouder, A31-746. Ze gaat naar Amsterdam om zaken rond familiegeld af te handelen en biedt haar diensten aan. Zie de transcriptie/vertaling.
Brief van 5 juli 1793 aan de stadhouder, A31-746. Ze vraagt om een gesprek over iets dat de troepen betreft, waarmee ze - zonder het te noemen - haar schoenenhandeltje zal bedoelen. Zie de transcriptie/notitie..
Brief van 9 juli 1793 aan de stadhouder, A31-746. Ze noemt nu haar schoenenhandeltje en vraagt om spoed want ze is ‘abbandonné de tout excepté de mon courage’. Zie de transcriptie/notitie.
Brief van 22 juli 1793 aan de stadhouder, A31-746. Ze herinnert hem aan het schoenhandeltje. Beroofd van alles, zou het erg ongelukkig voor mij zijn de gelegenheid mis te lopen om tenminste voor een tijdje een schuilplaats voor de behoeftigheid te vinden. Zie de transcriptie/notitie..
Brief van 29 juli 1793 aan de stadhouder, A31-746. Ze vraagt opnieuw om zijn aandacht hiervoor want ze kan haar correspondent niet langer aan het lijntje houden. Zie de transcriptie/notitie.
Brief van 6 december 1793 aan de stadhouder, A31-746. Ze feliciteert hem want zijn kleinzoon is één jaar geworden..Zie de transcriptie.
Brief van 8 maart 1794 aan de stadhouder, A31-746. Wederom felicitaties, dit keer omdat hij op 8 maart 1766 meerderjarig en daardoor stadhouder was geworden. Zie de transcriptie.
Brief van 24 maart 1794 aan de stadhouder, A31-746. Ze solliciteert naar de positie van hoofdredacteur van de Gazette de la Coeur. Zie de transcriptie/vertaling.
Ongedateerde brief aan de stadhouder, A31-746, met bijgevoegd een plan om weeskinderen borduurwerk te leren. Vermoedelijk is deze brief ergens mei/juni 1794 geschreven. Zie de transcriptie van de brief en de bijgevoegde notitie en van die laatste ook de vertaling.
Brief van 30 juni 1794 aan de stadhouder, A31-986. Deze brief bevindt zich als attachment (al heette dat toen nog niet zo) bij de brief van vd Spiegel aan de prins dd 7 juni 1794, A31-986. Een gedeelte is gepubliceerd in RGP1 blz 398-399, stuk nr 286. Zie de transcriptie.
Brief van 8 juli 1794 aan Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-986. Met bijgevoegd een notitie die ze na lezing wil verbrand hebben. Een gedeelte is gepubliceerd in RGP 1 blz 402-403, stuk nr 291, maar daar worden stukken weggelaten. Zie de transcriptie van de volledige brief en notitie..

Je bent hier: OpeningBronnen → KH