Hoofdstuk 9, pagina 252
Nederlands eerste feministe

De artikelen van Koppius. Het artikel De papiermolen, een 18e-eeuwsche grootindustrie komt het eerst. Het staat in het in Maandblad Groningen, twaalfde jaargang 1929, blz 42-45, 62-66 en 82-85. Zie de tekst,

Het artikel over Anthony Adriaan van Iddekinge staat in dezelfde jaargang van hetzelfde blad vanaf pagina 202. Op dit artikel kom ik later in deze paragraaf nog terug, zie de tekst.

De feestrede van Bolt is gehouden 16 maart 1926. Menno Bolt (1851-1927) baseert zich op het boek van Colenbrander en het artikel van Aulard en draagt geen nieuwe feiten aan. Het bijzondere is alleen dat het verhaal in de voormalige Bank van Lening gehouden wordt. In de tekst van de feestrede heb ik van de gedeelten over Etta alleen vermeld waar ze vandaan komen.

Artikel en boek Koppius over Etta. Het boek verschijnt bij Ploegsma in Zeist. de oplage is onbekend. Koppius schrijft ergens in 1943 dat hij zijn laatste exemplaar heeft weggegeven en er niet meer aan kan komen. De volledige tekst van het boek staat op deze pagina.

De genoemde brief van Anthony Adriaan van iddekinge aan Etta's oom Wolter Reinolt de Sitter staat op deze pagina.

Het citaat over de grond voor haar feminisme komt uit het hierboven al genoemde artikel van Koppius over Anthony Adriaan van iddekinge.

Je bent hier: OpeningHoofdstuk 9 → pagina 252