Hoofdstuk 9, pagina 243
Voorgoed vrede tussen de seksen

De genoemde advertentie, hier overgenomen uit de Haagsche Courant van 10 april 1799:


De tekst van de advertentie:

Vermits ETTA LUBINA JOHANNA D'AELDERS, Weduwe PALM, op den 24ste Maart 1799 in den Haage is Overleeden, en haare Boedel is gesteld onder sequestratie, werd een iegelyk die eenige Effecten, Penningen, Papieren of Goederen onder zig mogten hebben, aan dezelve toebehoorende, -- iets aan voorz. Boedel verschuldigd is, of van dezelve te pretendeeren heeft, verzogt daar van ten spoedigste opgaaf te doen aan de procureurs J. HUYGENS en J. DE BAS in den Haage voorz. als aangestelde sequesters in opgem. Boedel.


Sequestratie is volgens de Van Dale uit 1898 'het in bewaring geven van eene zaak, waarover geschil is, in handen van een derde, die zich verbindt om die zaak, nadat het geschil zal zijn uitgemaakt, met de vruchten terug te geven aan dengene, die daartoe zal worden gerechtigd verklaard'.

De achterneef is Wolter Reinold de Sitter, geboren 1776 als zoon van Willem de Sitter (de een-na-oudste zoon van Wolter Reinolt de Sitter) en M.A.J. de Drews.

De achterneef schrijft drie brieven naar het thuisfront in Groningen, waaruit in deze paragraaf geciteerd wordt, en die bevinden zich alledrie in GrA 0574 invnr 33:
■ 18 april 1799 aan zijn moeder;
■ 20 april 1799 idem;
■ 11 mei 1799 aan zijn oom Albert Johan de Sitter.
Transcripties van die brieven staan hier.

Het door juffrouw Gedet gemaakte overzicht van Etta's bezittingen in Parijs, is op een onbegrijpelijke manier terechtgekomen in een ander archief De Sitter, Groninger Archieven toegang 694 invnr 39, zie de transcriptie.

Over de politieke carrière van Cornelis Felix van Maanen onder koning Willem I zie het biografisch portaal, en hetzelfde geldt voor de carrière van Hugo Gevers. Dat laatstgenoemde zeer in aanzien is bij koning Willem I komt uit het Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek, deel 3, pag 463, zie hier.

Het genoemde wetsvoorstel in het Franse parlement komt van Sylvain Marechal (Projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes, zie ook hier) en is onder meer gesignaleerd in Lynn Hurst, The French Revolution and Human Rights:

A member of the Club of the Equal, Sylvain Marechal, presented a proposal to prohibit women from learning how to read. In this way, he said, it could be possible definitively to seal the terms of a peace treaty between the sexes.

Over het nooit meer oorlog voeren tussen Frankrijk en Nederland kan nog worden opgemerkt, dat het tijdens de Belgische strijd voor onafhankelijkheid in 1830 niet zo vreselijk veel gescheeld heeft.

Je bent hier: OpeningHoofdstuk 9 → pagina 243